Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Plné texty

Abstrakt:

S rostoucí dostupností technologií roste i množství audiovizuálního materiálu použitelného jako informační zdroj nebo přímo pořízeného za účelem ukládání informací, například pro dokumentování výstupů vědeckého experimentu. Ačkoli v současné době jsou technologie pro elektronické vytváření, zpracování, sdílení a distribuci audiovizuálního obsahu široce používané, řešení pro jeho ukládání a uchovávání odrážejí zejména potřeby jeho producentů. Tento příspěvek popisuje problematiku práce s audiovizuálním materiálem jako s informačním zdrojem, zaměřuje se na obecně použitelné způsoby jeho správy a dlouhodobé archivace. Poskytuje přehled a výhody aktuálně dostupných metod vytváření a správy doprovodných informací v textové podobě (metadat). Na definici standardu MXF a jeho variantách implementovaných v komerčně dostupných zařízeních je demonstrován přínos a omezení jednotného souborového formátu pro ukládání obsahu spolu s metadaty. V příspěvku jsou uvedeny metody extrahování textových informací z audiovizuálního materiálu a možnosti formátu MPEG-4 pro ukládání metadat identifikujících obsah. Závěrečná část je věnovaná popisu systému pro správu digitálního obsahu (DAM – Digital Asset Management) určeného pro audiovizuální materiál. Na dostupných technologiích a trendech jsou demonstrovány postupy při jeho návrhu a provozování, které mají klíčový význam pro zpracování a archivaci informací a jsou vhodné i pro instituce, které se primárně vytvářením a zpracováním audiovizuálního obsahu nezabývají.

O autorovi:

Bohuš Získal je odborný asistent a vědecký pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty University Karlovy. Zabývá se výzkumem, testováním a zaváděním inovativních řešení v oblasti uchovávání digitálního audiovizuálního obsahu. Poskytuje konzultace v komerční oblasti a účastní se řady mezinárodních výzkumných a kulturních projektů podporovaných Evropskou unií. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Strávil více než 8 let v České televizi, kde se mimo jiné podílel na přípravě projektu digitalizace zpravodajské výroby. Dále působil v Centru pro umění a nové technologie CIANT jako technický ředitel. Působil jako překladatel, publikoval recenze a odborné články v časopisech zaměřených na audiovizuální technologie. Je členem společnosti ABEX (Associated Broadcast Experts).


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze