Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

Plné texty

Abstrakt:

Digitální portfolio není jen zavedený způsob firemní prezentace. Slouží také jako on-line CV s možností detailního zpracování profesního růstu, které lze kdykoliv editovat a aktualizovat; slouží jako prostor pro sdílení myšlenek, materiálů i pracovních výsledků formou textových dokumentů, audiovizuálních souborů i odkazů s víceúrovňovým systémem zabezpečení; díky své archivační a agregační funkci výrazně zvyšuje mobilitu svého majitele, jemuž stačí ke změně pracovního místa pouze internetové připojení, přihlašovací jméno a heslo; díky svému monitorovacímu potenciálu slouží jako nástroj osobního a profesního rozvoje; v neposlední řadě poskytuje zázemí pro vznik virtuálních pracovních týmů s neomezeným rozsahem. S nástupem Web 2.0 se všechny tyto funkce stávají zcela snadnou a znalostně i finančně dostupnou realitou pro širokou veřejnost. Příspěvek se zaměřuje na prezentaci jednotlivých složek digifolia, jejich provázanost, míru soukromí, kterou je vlastník schopen nastavit a kontrolovat a možnost on-line spolupráce prakticky s kýmkoliv na světě.

O autorovi:

Dominik Fellner (* 1975) vyučuje teorii digitálního portfolia a anglický jazyk na Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické od r. 2006 a od září 2008 také na VOŠ publicistiky v Praze. Studoval PedF UK obor anglický jazyk – hudební výchova. V rámci Svatojánské koleje se stal partnerem tříletého evropského projektu Digifolio v programu Comenius – podílel se na tvorbě vzdělávacího kurzu v Portugalsku 2007; člen přípravného týmu konference Digifolio v Helsinkách 2008. V září 2008 představil výsledky projektu o využití digitálního portfolia na konferenci Learning Teacher’s Network ve Vídni. V současnosti spolupracuje v expertním týmu Výzkumného ústavu pedagogického na tvorbě digitálního portfolia v rámci komunitní sekce metodického portálu.


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze