Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Minimální prostor výtvarného umění ve veřejnoprávních a soukromých televizí vedla pedagogy a studenty Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) k založení nezávislé internetové HDV televize. Živý archiv obsahuje zejména příspěvky z vernisáží výstav, rozhovory s umělci, kurátory, záznamy workshopů, soutěží či přednášek. Artyčok.TV provozuje Artyčok.TV, o.s a Digitální laboratoř AVU. Od svého založení v roce 2006 se pražský redakční tým rozšířil o pravidelné přispěvatele z univerzitních měst České republiky (Plzeň, Ústí nad Labem a Brno). Prezentace a spolupráce lokálních institucí tak přispívá k užšímu rozvoji studijních zaměření. V současnosti probíhá pro portál pravidelná akvizice příspěvků i z evropských metropolí (Berlín, Bratislava a Budapešť). Transformace serveru do středoevropského formátu tak efektivně zpřístupňuje příspěvky v rámci evropského prostoru. Nejmladší sekce domény videoart je nejobsáhlejším archivem progresivní česko-slovenské audiovizuální scény. Portál se svým specifickým zaměřením je aktuálně nejsledovanějším informačním zdrojem pro studenty uměleckých vysokých škol, výtvarné teoretiky, galeristy a sběratelé. V době dynamického vývoje IT technologií je přímá konfrontace skrze audiovizuální záznamy již nutností. Veškeré programy jsou uvolňovány pod licencí Creative Commons.

O autorovi:

MgA. František Zachoval, odb. as. doktorand FF UK, člen týmu DigiLab a Artyčok.TV František Zachoval je svázán s Digitální laboratoří od roku 2006, kdy diplomoval na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU). Je jeden ze zakládajících členů mezinárodní, nezávislé a nekomerční HDV televize Artyčok.TV. Od roku 2005 do roku 2009 pracoval na projektech k-r-o-n-i-k-a.net a edata-base.net Hledání paměti krajiny). Od roku 2007 vyvíjí a programuje na projektu Pixel-sound http://pixel-sound.cz, software navržený na tvorbu 8-bitové elektronické hudby. V roce založil vzdělávací portál vyuka.avu.cz, kde lektoři AVU publikují své manuály a návody, které jsou dále distribuované široké veřejnosti. DigiLab tým pořádá kurzy programů jako je Linux, Blender, Pure Data, Gimp etc. Výběr z přednášek z roku 2008: Multiplace, DigiLab@Artyčok.TV, Brno; Kino Světozor, 8-bitová Demoscéna/1024 bajtové filmy, Praha; A4 – nultý priestor, Světozor, 8-bitová Demoscéna, Bratislava; Open Archives, On-stream http://dl.avu.cz, Jihlava. Výběr publikací: Digilální lobbing (Flash Art), Kdo to shodil? (Respekt), Hacking Art? (Flash Art), Demýtizace licencí Creative Commons (ikaros.cz), Sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století.


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví