Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Masivní nárůst počtu uživatelů sítě, komerční využití internetu jakož i využití internetu akademickou sférou, to vše vedlo ke změnám v chování uživatelů. Spotřebitelé si zvykli žít ve dvou duálních světech – ve světě reálném a ve světě virtuálním. Kevin Kelly nazývá tyto dva světy jako svět bitů a svět atomů. Autoři článku poukazují na technologické možnosti využití internetu. Autoři věnují pozornost pedagogickým, společenským a sociálním aspektům studia v digitální éře. Přidanou hodnotou příspěvku je komparační tabulka srovnávající klasický edukační koncept s edukací v digitální éře.

O autorovi:

Ing. Tomáš Rain Ph.D. je členem katedry informačních technologií České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2006 úspěšně dokončil studium doktorského studijního programu „Informační management“ a obhájil disertační práce na téma „Oblast realizace vybraných ekonomických modelů v síťové ekonomice“. Ing. Tomáš Rain Ph.D. se podílí na výuce předmětů „Informační systémy“, „Podnikové informační systémy“, „Strategie a IS“ a „Informatika II“. Kromě výuky a vlastní publikační činnosti má autor článku také zkušenosti z komerční praxe. Autor pracoval pro společnosti Bull s. r. o., Unicorn a. s., AutoCont CZ a. s. a Stormware s. r. o. V těchto firmách působil autor jako manažer, lektor a konzultant.


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze