Detaily příspěvku konference

Přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání

Koordinátor: Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.45 - 11.35, Posluchárna D

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy)

Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek seznamuje se společným projektem Městské knihovny v Praze a Soukromého reálného gymnázia – Přírodní škola „Pragensia pro 21. století“. Spolupráce ověřuje využitelnost, dostupnost a atraktivnost zdigitalizovaných dokumentů pro mládež a jejich výuku.

O autorovi:

Eva Měřínská je vedoucí Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze.


Ostatní příspěvky v sekci

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě

Autor: Jiří Kratochvíl, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Spoluautoři:

Věra Anthová, Masarykova univerzita - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty, Brno

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři:

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Bez vyhledávacího pole

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha