Detaily příspěvku konference

Přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání

Koordinátor: Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.45 - 11.35, Posluchárna D

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři:

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Plné texty

Abstrakt:

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů. Snahou MEFANET naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult.

O autorovi:

Vystudovala Pediatrickou (dnešní 2.LF) Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 do roku 2008 pracovala jako odborný asistent na Ústavu lékařské informatiky 2.LF Univerzity Karlovy. Od roku 2006 pracuje na Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy jako zástupce vedoucího Oddělení výukových systémů a speciálních technologií.


Ostatní příspěvky v sekci

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě

Autor: Jiří Kratochvíl, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Spoluautoři:

Věra Anthová, Masarykova univerzita - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty, Brno

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy)

Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

Bez vyhledávacího pole

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha