Detaily příspěvku konference

Publikování naruby - Open Access

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 16.20, Vencovského aula

Fenomén „Open Access“ – iniciativy, význam, přínosy

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Plné texty

Abstrakt:

Komunikace informací a přístup k odborným informacím prodělaly na počátku nového století rozsáhlé změny. Systémy elektronického publikování a některé nové formy předávání informací v prostředí Internetu vyvolávají otázky po nových možnostech přístupu k informacím. Příspěvek se bude zabývat současnými i historickými aspekty otevřeného přístupu a poukáže na probíhající změny v komunikaci vědeckých a odborných informací. Podstatnou částí přednášky bude zachycení významu a přínosů klíčových iniciativ otevřeného přístupu a možnosti jejich dalšího uplatnění v oblasti vědy a výzkumu.

O autorovi:

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. se narodila v r. 1973 ve Vítkově. Absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 2007 obhájila na ÚISK FF UK rigorózní práci a v roce 2008 dokončila doktorandské studium oboru „Informační věda“ na ÚISK FF UK. Pět let působila v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity v Opavě, na úseku knihovnických a informačních služeb (MVS, MMVS, DDS). Od r. 2003 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu informatiky, FPF Slezské univerzity v Opavě. K jejím profesionálním zájmům patří služby dodávání dokumentů a EDD, moderní informační služby, otevřený přístup k informacím, speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby. Je členkou SKIP ČR, členkou odborné skupiny pro rozvoj počítačové gramotnosti při České společnosti pro kybernetiku a informatiku a členkou České informační společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji?

Autor: Zuzanna Wiorogórska, University of Warsaw Library, Polsko

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze

Autor: Radim Chvála, Akademie múzických umění v Praze

Spoluautoři:

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze - knihovna

Licence Creative Commons a jejich česká verze

Autor: Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky, Praha

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Autor: Hana Pessrová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Spoluautoři:

Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Jak měřit kvalitu časopisů typu Open Access?

Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko