Detaily příspěvku konference

Publikování naruby - Open Access

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 16.20, Vencovského aula

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Autor: Hana Pessrová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Spoluautoři:

Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Plné texty

Abstrakt:

Portál Economist Online poskytuje uživatelům „Open Access“ přístup ke kvalitním zdrojům vědeckého výzkumu v ekonomických vědách. Je budován v rámci EU grantu NEEO a na jeho vytvoření a provozu spolupracují prestižní evropské akademické instituce sdružené v síti NEREUS. Portál zpřístupňuje výsledky publikační činnosti vytvořené v rámci UK CERGE. Cílem příspěvku je prezentace portálu a jeho funkcí. Prostor bude věnován popisu komplexu prací nezbytných pro splnění požadavků projektu NEEO v knihovně CERGE-EI.

O autorovi:

PhDr. Hana Pessrová, CSc. Ředitelka knihovny CERGE-EI Local Project Manager pro EU projekt "NEEO" Výzkumné zájmy: Informační projekty, "Open Access", Kvantitativni a kvalitativní metody v knihovnictví, Personální bibliografie, Elektronické publikování Prezentace na konferencích a odborných seminářích: Pessrová, H. "Evaluation Tool for the Research Activity – actual tendencies." Výroční konference České ekonomické společnosti, Praha, Listopad 2004. (První autor Cahlík, T.) Pessrová, H.: Evaluation of R&D Institutions. Seminář GAČR, projekt č. 402/04/1214, Praha, září 2005.(První autor Cahlík, T.)


Ostatní příspěvky v sekci

Fenomén „Open Access“ – iniciativy, význam, přínosy

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji?

Autor: Zuzanna Wiorogórska, University of Warsaw Library, Polsko

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze

Autor: Radim Chvála, Akademie múzických umění v Praze

Spoluautoři:

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze - knihovna

Licence Creative Commons a jejich česká verze

Autor: Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky, Praha

Jak měřit kvalitu časopisů typu Open Access?

Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko