Detaily příspěvku konference

Publikování naruby - Open Access

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 16.20, Vencovského aula

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze

Autor: Radim Chvála, Akademie múzických umění v Praze

Spoluautoři:

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze - knihovna

Plné texty

Abstrakt:

Studenti a pedagogové Akademie múzických umění v Praze (AMU) produkují množství audiovizuálních materiálů, zejména diplomových, magisterských, doktorandských, a semestrálních prací. Specifikum přípravy budoucích profesionálních umělců je v tom, že v rámci závěru studia neodevzdávají pouze jednu kvalifikační práci, nýbrž prací několik, každou se samostatným tématem, vedoucím, oponenty, anotací a klasifikací. Je to jednak vždy textová práce, avšak obvykle ještě záznam uměleckých výkonů (absolventský film, divadelní představení, grafické podklady, hudební koncert apod. Někdy se jedná o kolektivní dílo, sloužící v závěru studia více studentům (např. absolventský film využije nastávající režisér, ale i scénárista, zvukař apod.). Uchování, vyhledání a možnost náhledu do těchto děl je důležité stejně jako u klasických “textových“ prací. Kromě autorskoprávních problémů, je zde řada dosud neřešených otázek metodické a technické povahy, které komplikují použití institucionálních repositářů v klasické podobě. V nich se kvalifikační práce obvykle katalogizuje jako jeden dokument s přílohami, což by však vedlo k přiřazení různých původců k jednomu dokumentu a jejich zpětné přiřazení ke konkrétní práci by nebylo možné. Problém byl na AMU vyřešen prostřednictvím úprav systému Dspace. Metadatový soubor na bázi Dublin Core byl rozšířen o potřebné kvalifikátory prvku relation. Editovací a zobrazovací moduly byly doprogramovány, aby umožňovaly vyhledat a zobrazit související dokumenty. Do systému byly integrovány přehrávače video a audio souborů, které jsou nyní přímo součástí stránky s dokumentem. Byl implementován server generující persistentní identifikátory Handle. Zároveň byl vyřešen i automatizovaný přenos metadat ze Studijního systému školy do repositáře a dále automatické sklízení do celonárodního registru theses.cz na MU Brno protokolem OAI PMH a export do knihovního systému AMU.

O autorovi:

PaedDr. Radim Chvála, CSc. , vedoucí Počítačového centra AMU Absolvent PedF UK v roce 1975, specializace: fyzika, technické výukové prostředky a kybernetická pedagogika. V letech 1975 – 1993 pracoval jako metodik a posléze vedoucí pracoviště didaktické a výpočetní techniky. 1992 – 1993 byl vedoucím Oddělení Didaktických služeb na PedF UK Od roku 1993 pracuje na Akademii múzických umění v Praze ve funkci vedoucího Počítačového centra. Zde má vedoucí roli při stanovení koncepce i při vlastním budování počítačových sítí rektorátu i všech fakult AMU. Jako vedoucí Počítačového centra zabezpečuje provoz a správu sítí a HW na AMU, vytváření technických podmínek pro budování integrovaného informačního systému AMU a zavádění nových informačních technologií do výuky. Významně se podílel na řešení všech grantů i ostatních prací, týkajících se vytváření elektronických katalogů, automatizace výpůjčních procesů a elektronických služeb knihoven AMU. V poslední době se mj. věnuje budování univerzitního repositáře AMU. Mj. má na starosti technický provoz knihoven na AMU a vykonává funkci technického správce knihovních systémů na AMU. Je místopředsedou Sdružení uživatelů knihovního systému TinLib ČR.


Ostatní příspěvky v sekci

Fenomén „Open Access“ – iniciativy, význam, přínosy

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji?

Autor: Zuzanna Wiorogórska, University of Warsaw Library, Polsko

Licence Creative Commons a jejich česká verze

Autor: Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky, Praha

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Autor: Hana Pessrová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Spoluautoři:

Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Jak měřit kvalitu časopisů typu Open Access?

Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko