Detaily příspěvku konference

Obsah na míru

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.25, Vencovského aula

Sémantické vyhledávání je blíže?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Sémantické technologie a jejich současné aplikace - hakia, semanticfind, google semantics, semantinet, powerset, wikia search...

O autorovi:

Odborný asistent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů. Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE. Autor monografie "Data, informace, znalosti a Internet" vydané v roce 2001 v nakladatelství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií. Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Ostatní příspěvky v sekci

Dívej se, poslouchej - jak vyhledávat multimediální informace

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Pusťte uživatele/zákazníky do knihoven

Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa

Autor: Vivien Cook, OCLC EMEA, Nizozemsko

Ontológie v pamäťových inštitúciách. Vízia alebo realita.

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Zapojte své uživatele

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha