Detaily příspěvku konference

Trendy a novinky ve využívání informací

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.30 - 12.10, Vencovského aula

Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer

Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer, Německo

Plné texty


Ostatní příspěvky v sekci

Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny

Autor: Paul Fertl, GALE - A Cengage Learning Company, Německo

Novinky v eLibrary od společnosti Walter de Gruyter

Autor: Martina Naekel, Walter de Gruyter, Německo

ebrary - získejte další zkušenosti s elektronickými knihami

Autor: Romy Beard, ebrary, USA

Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou

Autor: Wolfgang Steinmetz, Oxford University Press, Velká Británie

Novinky vydavatelství Knovel

Autor: Barbara Dixee, Knovel, USA

Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Autor: Ján Turňa, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Spoluautoři:

Daniela Birová, Mária Žitňanská, Oleg Cvik, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Hodnota elektronických informací od Elsevieru

Autor: Alberto Rodriguez-Zapata, Elsevier, Nizozemsko