Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 16.20 - 17.05, Vencovského aula

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Plné texty

Abstrakt:

ÚVOD. Algoritmy a doporučené postupy jsou v čím dál tím větší míře uznávanou součástí klasické medicíny. Se vzrůstem jejich počtu a počtu jejich praktických aplikací vzrůstá potřeba přesného popisu jak algoritmů samotných, tak dat, která zpracovávají. MATERIÁL A METODY. V současnosti používané biomedicínské selekční jazyky, ať už se jedná o tezaury či vyšší formy – ontologie, jsou jen omezeně vhodné pro popis lékařských algoritmů. Ve své základní podobě, neposkytují pro jednotlivé lékařské obory natolik přesný popis, aby jej bylo možné využít pro popis lékařských algoritmů nebo jejich dat, neboť ani na nejnižší úrovni hierarchie nejsou dostatečně podrobné a možnosti vyjádření vztahů mezi jednotlivými entitami jsou omezené. Jejich alternativou jsou ontologie „moderní“, které se odlišují zejména uspořádáním, specificitou a využíváním odlišných relačních konceptů, než jsou is_a a part_of. VÝSLEDKY. Pro popis lékařských algoritmů jsme vypracovali doménovou ontologii, jejímž základem je fenomenologický popis zpracovávaných dat jako indikátorů a transformací těchto indikátorů v indikátory jiné. Aby mohl být námi navržený systém součástí medicíny založené na důkazech, musí být pro všechny popisované koncepty dostupná plná sémantická informace, která také umožňuje propojování znalostí napříč jednotlivými znalostními doménami. Výsledky byly zpřístupněny jako Open source software pod LGPL licencí na stránkách http://medigrid.sf.net. ZÁVĚR. Námi prezentovaná doménová ontologie je využitelná při práci se znalostními bázemi obsahujícími lékařské algoritmy. PODĚKOVÁNÍ. Podporováno grantem AV ČR číslo 1ET202090537.

O autorovi:

Mgr. Adéla Jarolímková, v roce 1998 dokončila magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, v letošním roce obhájila tamtéž dizertační práci na téma informační chování lékařů. Od roku 1998 pracovala ve Vědecké lékařské knihovně IKEM, nejprve jako rešeršérka, od roku 2000 jako vedoucí. V současné době je na rodičovské dovolené a podílí se na projektu MediGrid. Specializuje se na rešeršní systémy, evidence based medicine, informační gramotnost a informační chování lékařů.


Ostatní příspěvky v sekci

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko