Informace pro přednášející

Vítejte na stránce určené pro autory příspěvků na konferenci INFORUM 2010.

Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Důležité termíny

30. dubna 2010 Uzávěrka pro odevzdání plného textu příspěvku
10. května 2010 Uzávěrka pro odevzdání prezentace v MS PowerPoint
25. – 27. května 2010 Konference INFORUM
26. května 2010 Společenský večer
27. května 2010 Ukončení konference

Odevzdání příspěvku

Všechny příspěvky budou publikovány na webových stránkách v online sborníku.
Rozsah plného textu: 3 – 15 stran + přílohy
Formát plného textu: DOC (Word 95/97/2000) nebo PDF, poslat e-mailem (andrea.kutnarova@aip.cz).
Uzávěrka pro odevzdání plného textu je 30. dubna 2010.

Zde naleznete pokyny pro autory.

První z autorů přijatého příspěvku/posteru podepisuje „Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2010“ a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku/posteru si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

PPT prezentace

Pošlete prosím kopii Vaší prezentace předem e-mailem nejpozději do 10. května 2010 na adresu andrea.kutnarova@aip.cz (příspěvek prosím zkomprimujte a pokud používáte nestandardní fonty, nezapomeňte je uložit spolu s prezentací – viz. Uložit jako … Možnosti). Tak ji budeme moci zkontrolovat a připravit na prezentační server.

Doporučujeme přesto přinést záložní kopii prezentace, kterou bude možno použít v případě nečekaných technických či jiných problému.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku.

Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat koordinátora své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení v sálech

V přednáškových místnostech je k dispozici dataprojektor, vizualizér a počítač (PC/Windows s MS Office XP vč. PowerPointu, připojení k Internetu). Během prezentace můžete využít ukázek „naživo“ na Internetu.

Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku bohužel není možné.

Postery

Autoři posterů budou mít možnost představit svou práci v krátké tříminutové prezentaci a samozřejmě u posterů vystavených během celé konference.

Diskuze o posterech je naplánována během přestávky po sekci Informační zdroje 3 krát jinak (26. května, 10:50 – 11:10), kdy budou autoři přítomni u svých výtvorů.

Názvy posterů a jména autorů budou uvedeny v tištěném programu konference, i v programu na webových stránkách konference.

Doporučená max. velikost posteru je 75 cm (v) x 105 cm (š) nebo 105 cm (v) x 75 cm (š).

Přihlášení na konferenci

Jako přednášející se můžete automaticky zdarma zúčastnit všech jednání konference jako VIP účastník, podmínkou je však vyplnění přihlášky. Odkaz na Vaši osobní přihlášku Vám bude zaslán samostatným e-mailem. Pokud se tak nestane, je možné si ho vyžádat na adrese Irena.Mikesova@aip.cz. Nezapomeňte uvést své požadavky na zajištění obědů, účast na jednotlivých sekcích a také hlasovat o Ceny INFORUM 2010.

Registrace na místě

Po svém příjezdu se prosím u vstupu na konferenci zaregistrujte a vyzvedněte si veškeré materiály.

Děkujeme Vám za pozornost při čtení těchto pokynů a za ohleduplnost vůči ostatním přednášejícím v průběhu konference. Pokyny pro přednášející nabízíme ke stažení ve formátu PDF

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo