Sborník

Andrejčíková Nadežda

Od zpracování fondů k ontologiím

Prezentace

Anguelova Krassimira

Nová generace CABI Compendia

Prezentace

Antonic Sanja

Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi

(Spoluautoři:  Aleksandra Popovic, Stela Filipi Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko )

Prezentace • Plný text

Baťa Jan

Elektronické informační zdroje ve výuce muzikologie na FF UK v Praze

Prezentace • Plný text

Beard Romy

Nové technologie od ebrary na podporu vysokoškolského vzdělávání

(Spoluautoři:  Christopher Warnock, ebrary, USA)

Prezentace

Blakeman Karen

Válka vyhledávačů v roce 2010: Nechť boj vypukne

Prezentace • Plný text

Využití sociálních médií k propagaci knihovních služeb

Prezentace • Plný text

Brzulovic Stanisavljevic Tatjana

Vzdělávání srbských knihovníků v oblasti ochrany autorských práv a svobodného přístupu k informacím

Prezentace • Plný text • Poster

Craciun Florin

Summon - jak snadné a efektivní hledání v elektronických informačních zdrojích může být

Doležalová Antonie

Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem

Prezentace • Plný text

Fabián Ondřej

Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

(Spoluautoři:  Olga Biernátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Prezentace • Plný text

Fürstová Iveta

Národní úložiště šedé literatury

(Spoluautoři:  Petra Pejšová, Národní technická knihovna, Praha)

Prezentace • Plný text

Gorraiz Juan

Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě

(Spoluautoři:  Christian Gumpenberger, Wolfgang Mayer, University of Vienna, Library and archive services, Bibliometrics Department, Rakousko )

Prezentace

Guinand Michel

OECD iLibrary přehledně

Prezentace

Helinsky Zuzana

Materiály k WORKSHOPu B

Plný text

Herrmann Guido F.

Deset hypotéz o současném stavu a budoucím vývoji vědeckého publikování

Prezentace

Hindls Richard

Zahájení konference

Chudán David

Reaguje vyhledávání 2.0 na nové potřeby uživatelů, nebo tomu je naopak?

(Spoluautoři:  Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze)

Prezentace • Plný text

Karen Vladimír

Úvodní příspěvek

Prezentace • Plný text

Závěrečné slovo

Prezentace

Kocourek Pavel

Pohled pod pokličku – Kramerius 4

Prezentace

Od vyhledávání k objevování

Konvalinková Blanka

Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze?

Prezentace • Plný text

Kožuchová Kristýna

Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů

(Spoluautoři:  Ctibor Škuta, Národní technická knihovna, Praha)

Prezentace • Plný text

Kroftová Věra

Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV

Prezentace • Plný text

Krušinský Rostislav

EOD - Elektronické knihy na objednávku

(Spoluautoři:  Kateřina Kamrádková, Národní technická knihovna, Praha / Věra Pospíšilíková - Moravská zemská knihovna, Brno)

Prezentace • Plný text

Lawrence Eileen

Jak studenti a učitelé využívají streamovaný zvuk a video, jak se seznam skladeb může stát online zdrojem pro výuku

Prezentace

Lhoták Martin

Registr digitalizace CZ

(Spoluautoři:  Tomáš Foltýn, Národní knihovna České republiky, Praha)

Prezentace

Lozanova-Belcheva Elitsa

Veřejný přístup k vládním elektronickým informačním zdrojům - Role knihovníků a informačních odborníků

Prezentace • Poster

Marcinek Marzena

Čím mohou knihovníci přispět k většímu využití EIZ

(Spoluautoři:  Urszula Matoga, Dorota Lipińska, Cracow University of Technology Library, Polsko)

Prezentace • Plný text

Medo Lubomír

Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou!

Měřínská Eva

Knihovna na pár kliknutí

(Spoluautoři:  Lenka Hanzlíková, Klára Sušická, Městská knihovna v Praze)

Prezentace • Plný text

Milanova Milena

Elektronické publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací

Prezentace • Plný text

Murawski Krzysztof

Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu

Prezentace

RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní

Prezentace

Němečková Lenka

Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy

(Spoluautoři:  Marta Machytková, Ilona Trtíková, Věra Pilecká, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna, Praha)

Prezentace • Plný text

Neuroth Michael

Význam EIZ pro produktivitu ve vědě

Prezentace

Novotná Eva

Databáze Geografická bibliografie ČR online

Prezentace • Plný text

Ostrowska Aneta

Informetrické hodnocení elektronického časopisu EBIB

Prezentace • Plný text • Poster

Papíková Vendula

Translace vědeckých poznatků do klinické praxe s využitím možností Web 2.0

(Spoluautoři:  Miroslav Zvolský, Akademie věd České republiky - Ústav informatiky - Centrum biomedicínské informatiky, Praha)

Prezentace • Poster

Petřík Jakub

Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi

Prezentace

Planková Jindra

Faktory a prvky systému „Open Access“ – Uplatnění při komunikaci odborných informací

Prezentace • Plný text

Potáček Jiří

Informační zdroje a celoživotní vzdělávání

Prezentace • Plný text

Prochásková Iva

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu

Prezentace • Plný text

Psohlavec Tomáš

Manuscriptorium v Evropě

Prezentace

Ráb Petr

Evaluace v Akademii věd České republiky - minulost, současnost a budoucnost

(Spoluautoři:  Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha )

Prezentace

Rückebeil Ariane

Budoucnost elektronických knih

Prezentace

Sherman Chris

Najdi to, co mám na mysli, nikoliv to, co jsem zadal

Prezentace

Materiály k WORKSHOPu A

Prezentace

Sklenák Vilém

Google, Bing, Wolfram|Alpha, Seznam - vítězové a poražení nekončícího boje - a co uživatel?

Prezentace • Plný text

Sydow Karsten

Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny

Prezentace

Šilhánek Jaroslav

Bilance prvních deseti let 21.století v oblasti vědeckých informací

Prezentace • Plný text

Škandera Boris

Svět je ilustrovaný

Prezentace • Plný text • Plný text

Špála Milan

Web, EIZ a informační vzdělávání – Interdisciplinární pohled

Prezentace

Štogr Jakub

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: Vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí

Prezentace • Plný text

Timotijevic Tatjana

Jak může knihovník lépe využívat bibliografické záznamy: Dejme dohromady data z WoS, Scopus a SCIndeks

(Spoluautoři:  Biljana Kosanovic, National Library of Serbia - Center for Scientific Information)

Prezentace • Plný text

Tkačíková Daniela

Projekt OpenAIRE - výzva a příležitost i pro Českou republiku

Prezentace • Plný text

van Berckelaer Focko Robbert

SpringerLink 2010

(Spoluautoři:  Elwin Gardeur, Springer SBM, Německo)

Prezentace

Vavříková Lucie

Hodnocení evropského výzkumu – informační zdroje, metody a výsledky

(Spoluautoři:  Lenka Havlíčková, Technologické centrum Akademie věd České republiky)

Prezentace • Plný text

Vojnar Martin

Primo Central - Vesmír odborných článků na dosah

Prezentace • Plný text

Vojtášek Filip

Facebook versus webová stránka

Prezentace

vom Orde Heike

"Máme důkaz pro to, že se učí!" Jak umožnit studentům, aby se stali "gramotnými" uživateli EIZ

Prezentace • Plný text

Warnock Christopher

Co vlastně můžeme udělat se slovem?

Prezentace

Webber Sheila

Informační gramotnost pro 21. století

Prezentace • Plný text

Zuzánková Alena

Digitalizácia informačného fondu technickej knižnice so špecializáciou na vedný odbor spracovania drevnej hmoty

Prezentace • Plný text

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo