Registrace na konferenci

Registrace na konferenci byla dne 13. května 2010 ukončena.

Přehled registračních poplatků

Standardní vložné 3 990 Kč
Standardní vložné – Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 16. dubna 2010)
3 490 Kč
Zvýhodněné vložné
(pro školy, zdravotnické organizace, veřejnou správu, akademické a veřejné knihovny registrované MK ČR a SR)
2 990 Kč
Zvýhodněné vložné – Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 16. dubna 2010)
2 490 Kč
Workshop – pro účastníky konference 690 Kč
Pouze workshop 1 090 Kč
Studentské vložné 550 Kč
Prohlídka Prahy 370 Kč
Oběd 110 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podmínky registrace

Standardní i zvýhodněné vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny zaregistrované sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvánku na společenský večer na základě včasné registrace.

Pro získání slevy pro ranní ptáčata je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do 16. dubna 2010. Pokud bude přihláška a/nebo platba odeslána až po 16. dubnu 2010, automaticky bude účtováno vložné bez slevy.

Vložné na workshop v rámci účasti na konferenci/sa­mostatné vložné na workshop zahrnuje vstupné na workshop, materiály a občerstvení.

Studentské vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny zaregistrované sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek a vstup na výstavu. Je určeno výhradně pro studenty denního studia v ČR/SR. (Nezahrnuje vstup na společenské akce.) Studentské vložné je nutno uhradit nejpozději do 21 dnů od přihlášení, jinak přihláška propadá. Vložné může být uhrazeno převodem z účtu studenta nebo hotově v sídle AiP, částka nesmí být uhrazena žádnou institucí.

Obědy – během konání konference (Út – Čt) nabízíme možnost stravování ve studentské menze VŠE.

Uzávěrka registrací je 13. května 2010.

Způsob platby

Každý z účastníků obdrží na základě registrace Výzvu k úhradě na zadanou e-mailovou adresu. Po zaplacení uvedené částky bude na daný e-mail zaslán daňový doklad (faktura), který účastník předá do účtárny.
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, ve výjimečných případech je možné na základě dohody uhradit částku hotově v sídle AiP, není ovšem možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2,
č. účtu.: 5127725001/2700
Variabilní symbol = uveden na Výzvě k úhradě
IBAN: CZ73270000000­05127725001
SWIFT: BACXCZPP

Veškeré bankovní poplatky hradí Odběratel-plátce (účastník).

Vrácení konferenčního poplatku

V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 30. dubna 2010 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25% stornopoplatku. Po 1. květnu 2010 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo