EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Knihy léčí v každém věku

Autor

Jindra Planková
Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Počátek třetího tisíciletí je spojen s informačním chaosem, jakož i ekonomickým a sociálním pokrokem, který není rovnoměrně rozložen. Nové století a vyhlídky budoucího vývoje společnosti vyvolávají u člověka úzkost z neznámého a naději z nalezení dostačujících odpovědí. Lidé se smyslem pro odpovědnost obrátili svou pozornost na cíle i prostředky vzdělávání, které vždy přinášely pokračující proces zdokonalování i prostředky k formování osobností a budování partnerských vztahů mezi jedinci, skupinami a národy. Permanentní vzdělávání a rozvoj jedince i společnosti zahrnuje období od předškolní výchovy, až po dnes stále rozsáhlejší vzdělávání v seniorském věku.

Zásadní změny probíhají zejména na poli informačního vzdělávání, kde je hledán racionální postup a způsoby práce na zpřístupnění moderního života všem, bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního stavu. Jako jedna z metod efektivní práce s těmi, kteří mohou být vyloučeni při rozvoji moderní společnosti (tj. dětmi, mládeží a seniory), se ukazuje práce s textem, knihou, resp. četba a čtení.

Cílem příspěvku je nalezení účinných možností při tvorbě, zpracování a praktickém využití knihy v tradiční i elektronické podobě, zejména při informačním vzdělávání seniorů v knihovnách. Základem bude stanovení a přesná specifikace studijních a informačních potřeb seniorů, které je nutné vnímat z pohledu zcela individuálních a často jedinečných odlišností. Výsledkem bude koncept gerontobiblio­terapie, jako významné metodiky práce se seniory v knihovnách a informačních institucích. To vše, se záměrem zajistit co nejširší propojení mezi poločasem rozpadu vědomostí a nároky moderní společnosti.

O autorovi

PhDr. Jindra Planková, Ph.D. se narodila v r. 1973 ve Vítkově. Absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 2007 obhájila na ÚISK FF UK rigorózní práci a v roce 2008 dokončila doktorandské studium oboru „Informační věda“ na ÚISK FF UK.

Pět let působila v Ústřední knihovně FPF Slezské univerzity v Opavě, na úseku knihovnických a informačních služeb (MVS, MMVS, DDS). Od r. 2003 pracuje jako odborná asistentka na Ústavu informatiky, FPF Slezské univerzity v Opavě.

K jejím profesionálním zájmům patří služby dodávání dokumentů a EDD, moderní informační služby, otevřený přístup k informacím, speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby. Je členkou SKIP ČR, členkou odborné skupiny pro rozvoj počítačové gramotnosti při České společnosti pro kybernetiku a informatiku a členkou České informační společnosti.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři