EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Knihovny srdcem výuky, vzdělávání a výzkumu

Autor

Christian Motovsky
Ex Libris (Deutschland) GmbH

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Technologický vývoj, strategické změny a neustále rostoucí potřeby a očekávání studentů mají v posledních letech dramatický dopad na knihovny – a také na pracovníky knihoven.

Zatímco knihovny prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů optimalizují využití pracovní doby, stávají se s další generací knihovního systému Alma a vyhledávací služby Primo nebo Summon také stále více centrem výuky a vzdělávání. V tom jim může významně pomoci systém Leganto, plně integrované řešení seznamu zdrojů, které umožňuje a usnadňuje tvorbu a správu seznamů zdrojů kurzů a přístup k nim.

Lektoři mohou vytvářet, spravovat a sdílet seznamy zdrojů, které zahrnují všechny typy materiálů, knihovníci mohou poskytovat zdroje efektivněji a škálovat je tak, aby mohly podporovat více kurzů. Studenti mohou přistupovat ke všem výukovým materiálům na jednom místě a z jakéhokoli zařízení. Leganto pomáhá snižovat náklady na výukové materiály kurzu jak pro studenty, tak pro knihovny i tím, že automaticky identifikuje zdroje, které jsou prostřednictvím knihovny k dispozici, upozorňuje knihovnu na požadované materiály a podporuje licencování autorských práv formou platby za použití.

Na ještě vyšší úroveň pak knihovny posunuje systém Esploro, platforma end-to-end výzkumných služeb. Esploro pomáhá sjednotit pracovní postupy a propojit více účastníků výzkumu, včetně knihovny, výzkumného ústavu a samotných výzkumných pracovníků.

Platforma Esploro, bezproblémově integrovaná s existujícími výzkumnými pracovními postupy, pomáhá podchytit výzkumné objekty a obohatit jejich metadata, sjednotit a automatizovat toky výzkumných dat, sledovat publikace, sledovat dodržování vládních, institucionálních a finančních požadavků a měřit dopad výzkumu prostřednictvím příslušných ukazatelů KPI a analýzy meziinstituci­onálních měřítek.

O autorovi

Zastupce Ex Libris za Východní a Jihovýchodní Evropu

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři