EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Týden s elektronickými informačními zdroji - nový způsob propagace

Autor

Romana Applová
Univerzita Palackého v Olomouci - Knihovna

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Akce I love e-zdroje aneb přijďte se také zamilovat… – nový způsob podpory a propagace elektronických informačních zdrojů v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Pilotní ročník proběhl v rámci oslav Akademického týdne od 19. 2. do 23. 2. 2018.

Zájemci se mohli celý týden zastavit u speciálně vytvořeného infopultu v Ústřední knihovně ve Zbrojnici, který v přízemí fungoval denně od 10 do 15 hodin. U něj se mohli dozvědět, jaké elektronické informační zdroje na UP jsou a jaké možnosti pro studenty a zaměstnance nabízejí. Kromě informací o databázích nebo o seminářích informačního vzdělávání, byli k dispozici také mobilní zařízení. Na nich si účastníci rovnou mohli databáze prohlédnout a vyzkoušet vyhledávání podle oboru, který studují. Knihovnice jim také zodpověděly jejich dotazy ohledně připojení z domova nebo k citování. Nakonec si všichni odnesli různé propagační předměty – letáčky, placky I love e-zdroje, propisky, tašky, bloky a další.

Akce probíhala paralelně také na šesti pobočkách Knihovny UP na jednotlivých fakultách, kde informovali svoje uživatele podobným způsobem. Všichni zapojení knihovníci nosili celý týden i trička s logem I love e-zdroje. Velký ohlas byl zaznamenán také na sociálních sítích – na Instagramu a Facebooku Knihovny, vyšel také článek v univerzitních novinách.

Počet přímých účastníků, které jsme touto novou cestou oslovili, se pohybuje okolo 350 osob. Akci chceme v knihovně uspořádat opět za rok na začátku letního semestru.

O autorovi

Mgr. Romana Applová vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě a následný navazující program na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2012 pracuje na Oddělení bibliograficko-informačních služeb v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnovala zpracovávání rešerší a lekcím informačního vzdělávání. Od roku 2017 působí jako vedoucí tohoto oddělení. Kromě zajišťování přístupu do databází a sledování jejich využívanosti, se zajímá o nové trendy v informačním vzdělávání, různé způsoby propagace elektronických informačních zdrojů mezi studenty a zaměstnance univerzity. Na univerzitě vyučuje také předmět Elektronické informační zdroje pro doktorandy na Filozofické fakultě UP. V současné době se nejvíce věnuje přípravě e-learningového předmětu a zavedení informační výchovy do výuky studentů UP.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři