EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Nové databáze nejen pro milovníky hudby

Autor

Filip Šír
Národní muzeum

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na současnost a plány v oblasti budování databází zvukových dokumentů, které jsou důležitým informačním zdrojem nejen pro hudebníky a muzikology, ale také pro studium a výzkum v oborech historie, divadlo, filmová hudba, orální historie, historie nahrávání zvuku a zvukového průmyslu atd.

V první řadě přináší informace o nové etapě Virtuální národní fonotéky, která změnila svého provozovatele a po dlouhé době stagnace nastává renesanční doba jejího nového rozvoje.

Druhým velmi zajímavým zdrojem je mezinárodní databáze diskografických bibliografií, budovaná v gesci Diskografické komise IASA. Tento velkolepý projekt byl zahájen v roce 2016 díky aktivitě a úzké spolupráci autora příspěvku (předseda Diskografické komise) a Petera Laurence z Harvard University

Dále příspěvek představí dva plánované výstupy, které vzniknou v rámci projektu Národního muzea NAKI II – Nový fonograf. Prvním z nich je Národní diskografická databáze, druhým pak specializovaný portál. Jeho úkolem bude zpřístupňovat a přibližovat široké veřejnosti zajímavosti ze sbírek gramofonových desek NM.

O autorovi

Filip Šír vstoupil do Národního muzea v Praze v roce 2015 po své práci v Moravské knihovně, kde založil zvukovou laboratoř se specializací na šelakové a vinylové desky. Nyní buduje nové zvukové laboratoře pro Národní muzeum a také připravuje digitalizační strategii zvukových dokumentů v České republice. Ve spolupráci se soukromým sběratelem Gabrielem Gösselem vydal Filip diskografii o první české gramofonové společnosti ESTA a dvě nové publikace zaměřené na zvukový průmysl v českých zemích 1900–1946 a pomůcku pro katalogizaci historických záznamů z let 1900 až 1946. Společně s kolegy z Brna připravil doporučení na digitalizaci gramofonových záznamů pro české pamětní instituce. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně vede průzkumy o starých zvukových nahrávkách v České republice a na Slovensku. Cílem je začlenit je do portálu Virtuální národní fonotéka. Studoval Vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze a ÚISK na Univerzitě Karlově. Kromě toho vede skupinu lidí zabývajících se problematikou zvukových dokumentů v České republice.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři