EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Co potřebuji, abych dokázal/a využít změny?

Autor

Marcela Leugnerová
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Katedra psychologie

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

V knihovně, podobně jako na jakémkoli jiném pracovišti, se lépe daří lidem, kteří mají „výbavu“, která jim pomáhá vypořádat se se vším, co jim práce přináší. V příspěvku se seznámíte s pěti kompetencemi, které by měl mít dobrý pracovník. Kombinace předpokladů ze všech těchto kompetencí je základem pro to, aby byl člověk v práci efektivní, dařilo se mu ji dělat dobře, byl v ní spokojený a byl schopen čelit všem výzvám, které k němu v práci přicházejí.

Cílem příspěvku je poskytnout Vám prostor k zamyšlení nad přednostmi, které v těchto oblastech máte. I nad tím, co byste Vy sami mohli dělat pro to, abyste v práci byli spokojenější a lépe se Vám v ní dařilo. Znalost kompetencí Vám může být užitečná i pro uvažování o druhých lidech a práci s nimi (máte-li za úkol je vést nebo s nimi komunikovat při poskytování služeb).

O autorovi

Mám vystudovanou psychologii na Fakultě sociálních studií MU, kde momentálně pokračuji v doktorském studiu se zaměřením na využít psychologie v pracovním prostředí. Podílím se na výuce personální psychologie, psychologie organizace a metody assessment centra a rozvoje pracovníků. Výzkumně se zabývám tím, jak sebeprezentace účastníka ovlivňuje jeho výkon ve výběrovém řízení. Kromě doktorského studia působím ve společnosti Duality, která se věnuje výběru a rozvoji lidí. Zaměřuji se na akce, jejichž cílem je identifikace potenciálu pro vedení lidí, a na rozvoj komunikačních dovedností potřebných k tomu, aby se nadřízeným dařilo zajistit výkon a dobré vztahy s lidmi, které vedou. Své znalosti a zkušenosti jsem měla možnost využít i při spolupráci s knihovnami na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě MU.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři