EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Jak ve zvukových archivech rozvíjet a udržovat své dovednosti

Autor

Will Prentice
British Library
Twitter

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Získat a udržet si dovednosti v péči audio kolekce a jejich uchovávání může být obtížné. Stačí k tomu pouze navštěvovat vzdělávací kurzy a workshopy nebo existují i další možnosti, jak své schopnosti rozvíjet?

Tato prezentace se zaměří na to, jak plánovat dlouhodobé poskytování dovedností v této oblasti. Seznámíme se také s projektem Britské knihovny Unlocking Our Sound Heritage, který je financován z Heritage Lottery Fund a zabývá se právě těmito otázkami.

O autorovi

Will Prentice pracuje pro zvukový archiv British Library od roku 1999. V současné době zde působí jako manažer v projektu Unlocking Our Sound Heritage, financovaném Heritage Lottery Fund.

Je místopředsedou International Association of Sound & Audiovisual Archives (IASA) Training & Education Committee a členem IASA Technical Committee, pro který spolueditoval nedávno znovu zveřejněnou publikaci The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles & Preservation Strategy (2017), známou také jako IASA-TC 03.

Založil British & Irish Sound Archives (BISA), v jejichž výboru působil od roku 2006 do roku 2018. Získal magisterský titul z etnomuzikologie na Goldsmiths, University of London.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři