EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Workshop A: Úvod do identifikace a uchovávání audio formátů

Autor

Will Prentice
British Library
Twitter

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Tento workshop povede Will Prentice.

V tomto podrobném úvodu do uchovávání zvukových archivů se zaměříme na následující oblasti:

  • Stručná historie nahrávacích technologií, zahrnující všechny běžné audio formáty
  • Vizuální reprezentace zvuku
  • Úvod do technické podstaty různých formátů a důležitost této problematiky
  • Identifikace jednotlivých formátů a jejich významné charakteristiky z hlediska uchovávání
  • Praktická řešení, jak se nejlépe starat o dané zvukové nosiče, zahrneme konkrétní příklady pro účastníky
  • Úvod do plánování a strategie uchovávání zvukových záznamů, zejména pak s uchováváním související digitalizace

Tento workshop si klade za cíl demystifikovat základní koncepty péče o kolekce zvukových záznamů. Je vhodný pro všechny archiváře a knihovníky, kteří v rámci své pracovní náplně mají na starosti péči o audio materiály. _LOGO_BLOCK_ Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI, Národním muzeem a Národní technickou knihovnou.

O autorovi

Will Prentice pracuje pro zvukový archiv British Library od roku 1999. V současné době zde působí jako manažer v projektu Unlocking Our Sound Heritage, financovaném Heritage Lottery Fund.

Je místopředsedou International Association of Sound & Audiovisual Archives (IASA) Training & Education Committee a členem IASA Technical Committee, pro který spolueditoval nedávno znovu zveřejněnou publikaci The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles & Preservation Strategy (2017), známou také jako IASA-TC 03.

Založil British & Irish Sound Archives (BISA), v jejichž výboru působil od roku 2006 do roku 2018. Získal magisterský titul z etnomuzikologie na Goldsmiths, University of London.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři