K otázce úrovně využívání možností e-governmentu v české populaci

Sekce: Veřejné informační služby a e-government
 
Autor: Stanislav Hampl, Taylor Nelson Sofres Factum 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Nárůst využívání online služeb veřejné správy na globální úrovni ukazuje, že veřejnost vnímá internet jako stále vhodnější prostředek vlastního zapojení do činnosti veřejné správy jak na celostátní, tak na místní úrovni. Podíl občanů České republiky, kteří používají internet k přístupu ke službám nebo produktům veřejné správy, však zůstává v posledních dvou letech prakticky stejný – jde o necelou pětinu dospělých občanů ČR. Srovnání zařazuje Českou republiku na poměrně dobrou pozici mezi postkomunistickými zeměmi, nicméně dynamika tohoto procesu je u nás velmi pomalá a mohla by vést až k zaostávání. V porovnání s jinými zeměmi světa patří ČR z hlediska využívání online služeb veřejné správy mezi méně vyspělé. Pocit bezpečnosti používání internetu ke kontaktům s úřady se v ČR rovněž, v kontrastu se světovým trendem zlepšování vnímání bezpečnosti, výrazněji nemění. Rozšiřování možností internetové komunikace s úřady i posilování bezpečnosti je pro naši veřejnou správu i politickou sféru bezpochyby velkou výzvou.
 
O autoru: Absolvent sociologie na FF UK (1983), v letech 1983-1994 výzkumný pracovník IVVM, od roku 1994 projektový manažer TNS Factum. Zaměřuje se na výzkumy veřejného mínění, sociální studie a výzkumy hodnotových orientací. Mj. vedl v letech 1995 a 1996 kvantitativní a kvalitativní výzkum hodnotových orientací a mediálního chování pro Český rozhlas, v roce 1997 realizoval tým pod jeho vedením rozsáhlé šetření Analýza pocitu bezpečí pro Magistrát hl. m. Prahy, v letech 1999-2000 vedl výzkum motivace mladých lidí k volbě vojenského povolání pro Ministerstvo obrany. Od roku 1999 je členem týmu pro zpětnou vazbu komunikační strategie ministerstva zahraničí ke vstupu ČR do EU. Publikace v denním i odborném tisku, člen kolektivu autorů knihy Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum (Karolinum, 1998).
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio