Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřictví a katastru.

Sekce: Veřejné informační služby a e-government
 
Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Příspěvek seznamuje s postupy a výsledky řešení úkolu vybudování website všech 120 úřadů resortu ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální). Uvádějí se zde zkušenosti získané během čtyř let práce na tvorbě a aktualizacích tohoto webového informačním systému. Cílem je též seznámit s rozsahem a významem těchto webových informačních zdrojů, což je navíc dokumentováno statistikou návštěvnosti stránek.

Při řešení úkolu bylo nejpodstatnější nalézt takové řešení, které by i při minimálních nákladech dokázalo být dostatečně robustní z hlediska stability tvořeného informačního systému a přitom velmi rychlé z hlediska vkládání potřebných aktualizací. Zvolena byla koncepce distribuovaně spravovaného website s centrálním uložením dat na jednom serveru.

Výsledkem je velmi rozsáhlý (2936 dokumentů) jednotný website pro všech 120 úřadů resortu ČÚZK. Jeho sledovanost dosahuje v posledních týdnech až více jak 60 000 poskytnutých dokumentů týdně. Již počátkem srpna 2001 bylo dosaženo poskytnutí prvního milionu dokumentů z tohoto website, v únoru 2003 pak byl překročen počet čtyř milionů. Resort ČÚZK byl prvním resortem v ČR který měl takovýmto jednotným způsobem zpracován svůj on-line informační systém až po úroveň okresních pracovišť včetně detašovaných. Zásluhu na jeho vytvoření má Odvětvové informační středisko Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech.

 
O autoru: V roce 1984 ukončil na ČVUT v Praze na Fakultě stavební, obor geodézie a kartografie. Po studiu nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). Zde od r. 1987 pracoval v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM), kde se zabýval zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky.
V letech 1992 - 1993 absolvoval jednoroční studijní pobyt v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem (IfAG), kde zpracoval českou, slovenskou a maďarskou část sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF. Byl to počátek současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích. Poté se věnoval otázkám zpracování GPS dat pro geodynamické účely a problémům spojeným s analýzou deformací z těchto dat.
Od roku 1995 se začal zabývat informatikou v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) VÚGTK. Byl autorem projektu a zodpovědným řešitelem úkolu automatizace knihovnických prací v Zeměměřické knihovně ODIS. Nyní se věnuje tvorbě informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy.
V roce 2002 obhájil na stavební fakultě ČVUT doktorskou disertační práci "Informační systémy pro on- line poskytování odborných geodetických informací a jejich tvorba". Některé vybrané přednášky a zkoušky v rámci doktorandského studia však absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Na základě výběrového řízení byl od začátku roku 2003 jmenován vedoucím ODIS VÚGTK.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio