Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu

Sekce: Veřejné informační služby a e-government
 
Autor: Jitka Krčilová, Ministerstvo informatiky ČR 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Dnešní rychle se měnící svět a posun funkčnosti jednotlivých institucí se nevyhýbá ani knihovnám. Jejich služba, původně převážně knižní, se postupně rozšiřuje. Smysl knihovny jako zdroje informací však stále zůstává zachován. Jejich velkého potenciálu by chtělo využít i Ministerstvo informatiky ČR v rámci projektu Portálu veřejného sektoru. Snahou je využít vybavení veřejných knihoven a vysoce kvalifikovaného personálu jako kontaktního místa e-governmentu s cílem co nejvíce přiblížit služby veřejného sektoru občanům. Pracovníci knihoven vzhledem ke své kvalifikaci a profesnímu zaměření mohou odborně zprostředkovávat elektronické služby státní správy a samosprávy občanům, příp. podnikatelských subjektům a zároveň jsou schopni být spolutvůrcem metainforačního systému jednotlivých zdrojů v rámci státní správy a samosprávy.
 
O autoru: Autorka absolvovala VŠE v Praze, katedru informačních technologií. V letech 1995-1999 se věnovala podnikovému poradenství v oblasti BPR a implementaci informačních systémů. Poté přešla na pole statistiky nových technologií a v období 2001/2002 půl roku strávila u Evropské komise, kde se věnovala mezinárodním projektům zaměřeným na e-government a e-democracy v rámci programu IST. Po návratu se mj. účastnila aktivit okolo iniciativy eEurope+ 2003 a eEurope 2005. V současné době pracuje na Ministerstvu informatiky ČR v sekci e-Governmentu, odbor projektů životních situací.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio