Svět podle Googlu

Sekce: Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu
 
Autor: Ondřej Pečený, Ústav informačních studií a knihovnictví 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Google se stal celosvětově jednou z nejpopulárnějších služeb pro vyhledávání informací v prostoru internetu. Co k tomu vedlo a jaké jsou důsledky této pozice na poli světových vyhledávačů? Je Google tolik důležitý i pro česky mluvící oblast (ve srovnání s českými vyhledávači)? Domluvíme se s Googlem česky? Se základním vyhledáváním si již uživatelé nevystačí, je třeba sáhnout po vyhledávání pokročilém. Jaké je možno používat příkazy ke zrychlení práce a je nutno si je pamatovat? Google indexuje různé typy dokumentů (nejen HTML) a uživatelé si je mohou alespoň v základní podobě prohlédnout i bez příslušných programů. Google nabízí varianty slov (např. při překlepu). Google má své silné i slabé stránky. Jak si stojí v porovnání s jinými vyhledávači? Může být užívání Googlu škodlivé? Kdy přichází na řadu bezpečnost dat (cookies, toolbar, cache atd.)? Google o nás ví víc, než si myslíme. Google nabízí nové nástroje a služby jako je Froogle, stránky věnované vyhledávání v internetových obchodech, Google News s více než 4000 průběžně aktualizovanými zpravodajskými zdroji či možnost překladu úryvku textu nebo celých webových stránek. Již za poplatek je nyní v testovací fázi služba Google Answers, kdy Vám mají na rozličné otázky odpovědět odborníci do 24 hodin.
 
O autoru: Student navazujícího magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpracovává diplomovou práci na téma Medicínské a farmaceutické informační portály. Působí jako lektor v rámci projektu VISK 2 Základní počítačová gramotnost v Národní knihovně ČR. Výuka pro pracovníky knihoven z celé ČR se odehrává na úrovni přípravy k získání certifikátu ECDL. Od února 2002 vede instruktáže Internet v knihovnách v rámci rekvalifikačního knihovnického kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR. V roce 2002 přednášel o pokročilém vyhledávání na internetu a neviditelném webu ve Státní technické knihovně. Od podzimu 2000 vystupoval jako externí školitel firmy Albertina icome Praha s.r.o. pro databáze ProQuest a PCI. K systému ProQuest vytvořil elektronickou příručku publikovanou v rámci CD Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. Mezi jeho odborné zájmy patří provádění rešerší za použití profesionálních informačních systémů, pokročilé vyhledávání na internetu, problematika internetových domén a nevyžádané elektronické pošty, návrhy a realizace webových prezentací, osobní i firemní výuka práce s počítači, konzultace v oblasti ICT.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio