Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia

Sekce: Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu
 
Autor: Soňa Makulová, Komenského univerzita, Filozofická fakulta; Slovenská republika 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia Cieľom štúdie je podať prehľad o problémoch súčasných vyhľadávacích nástrojoch internetu. Vychádza sa z analýzy rozdielov medzi klasickým informačným prieskumom a vyhľadávaním na internete. Cieľom je zodpovedať na nasledovný okruh otázok:
  • čo hľadajú používatelia na webe a čo im ponúkajú jednotlivé vyhľadávacie nástroje,
  • čo očakávajú používatelia od vyhľadávacích nástrojov internetu a aké je ich informačné správanie,
  • aké sú nutné oblasti zmien pre efektívne vyhľadávanie v prostredí internetu,
  • ako riešia tieto problémy najnovšie výskumy a trendy v oblasti vyhľadávania informácií v internete.
Jednotlivé problémy sa analyzujú na základe modelu informačného prieskumu v internete a postupnosti jeho krokov. Využijú sa aj výsledky dotazníkového prieskumu autorky na internete, ktoré analyzujú informačné správanie používateľov a mieru ich používateľskej spokojnosti s vyhľadávacími nástrojmi. Prieskumu sa zúčastnilo 1676 respondentov, ktorí odpovedali na 40 otázok.
 
O autoru: Doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD., prednáša na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa teoreticko-metodologickými aspektmi zavádzania moderných informačných technológií v knižnično-informačných systémoch, informačným prieskumom v prostredí globálnych informačných sietí a externými informačnými zdrojmi. Je informačným špecialistom firmy Easy Learning & Teaching špecializujúcej sa na vydávanie publikácií v tlačenej a elektronickej forme, WWW dizajn a multimédiá (http://www.elt.sk).
Výsledkom jej práce je 6 monografií (Automatizácia knižníc, Sprievodca po Internete a Internet v riadení a obchode firmy (spoluautor Vladimír Burčík), Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z, Internet do vrecka, Vyhľadávanie informácií vv internete, 2 skriptá (Bázy dát v sústave VTEI, Úvod do informačných technológií II (spoluautor Štefan Kimlička) a viac ako 130 štúdií, recenzií a článkov publikovaných doma a v zahraničí. Je autorkou prvých hypertextov na Slovensku (Automatizácia knižníc, Sprievodca po Internete, Inteligentný prieskum trhu, Inteligentný prieskum firiem, Knižnice a Internet, Nástroje navigovania v Internete, Admission Requirements for LIS in Europe).
Je aktívnou prednášateľkou a organizátorkou domácich seminárov a konferencií (INFOS, CS Online, Marketing na Internete, Internet v riadení a obchode firmy, Slovensko a Internet 2002, SlovakPrix 2002) a spoluzakladateľkou národnej multimediálnej asociácie SlovakPrix Multimedia. Prednášala na zahraničných konferenciách a univerzitách v Dánsku, Grécku, Hong Kongu, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku, Švédsku, USA a Veľkej Británii (http://www.fphil.uniba.sk/~kkvi/kto_je_kto/makulova.html). Je členkou lektorského zboru Akadémie reklamy (http://www.akademia.sk).
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio