Hledání a utváření hodnoty pro uživatele komerčních databází

Sekce: Zahájení konference: Informační chování a informační zdroje
 
Autor: Radovan Kačín, VŠE Praha 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: České vysoké školy a další instituce mají k dispozici řadu velmi kvalitních komerčních databází. Většina potenciálních uživatelů z řad studentů však obvykle neví, jak obsáhlé tyto databáze jsou. K tomu přispívá i obecně sdílené (mylné) přesvědčení, že „na Internetu lze nalézt všechno“, tak proč používat jiné zdroje? Při sledování statistik užívání pak zjistíme, že počet přístupů je relativně nízký a neodpovídá pořizovací ceně databází ani oprávněnému přesvědčení knihovníků o jejich kvalitě.

Knihovníci se aktivně pokoušejí o změnu tohoto stavu např. prostřednictvím častých výzev akademickým komunitám svých škol (u nichž je však jediným dopadem promítnutí do zápisu z jednání kolegia či katedry), vytvářením detailních návodů k obsluze apod.

Příspěvek ukazuje, že využívání zdrojů se příliš nezvýší, dokud uživatelé nespatří hodnotu předkládaných zdrojů pro vlastní práci a studium. Je jim proto třeba ukázat prameny („perly“, killer applications), které by v tištěných zdrojích hledali příliš dlouho, které by na Internetu našli těžko, v neověřené podobě či vůbec. Několik takových příkladů bude konkrétně ukázáno.

Pro jejich školení je však nezbytná spolupráce knihovníků s odborníky z daných disciplín či lépe, zaškolení těchto odborníků, kteří budou moci komerční databáze zahrnout přímo do svého výkladu a do práce. Tito odborníci jsou v lepší pozici pro odlišení podstatných funkcí a pramenů pro svůj obor.

Závěrem příspěvek ukazuje, že bez zvládnutí základních dovedností práce s prameny (např. ověřování informací, korektní citování zdrojů) však sebelepší používaná databáze poslouží pouze k okořenění studentských seminárních prací anglicky znějícími texty a prameny, nepřinese však takovou změnu užívání, která by se pozitivně promítla do kvality odevzdávaných prací a v důsledku i do zlepšení kvality celého vzdělávacího procesu. Předkládaný příspěvek vychází z výuky využívání komerčních databází v kursech informatiky i ze spolupráce s pracovníky Centra informačních a knihovních služeb při výuce kursu práce s informacemi na VŠE.

 
O autoru: Autor je absolventem VŠE Praha, oboru Podniková ekonomika a Informatika. Dnes působí na katedře systémové analýzy Fakulty informatiky. Vyučuje kursy informatiky pro ekonomy a textových informací a kursy amerického práva a ekonomické analýzy práva. Během minulého roku přednášel na téma Komerční databáze pro více než 3000 studentů celoškolsky povinných kursů informatiky, jakož i na semináři ProQuest UpDate v AV ČR.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio