Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003

Sekce: Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví
 
Autor: Jiří Bakala, Baťova nemocnice Zlín
Spoluautoři: P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová, Baťova nemocnice Zlín 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Telemedicína je v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících metodik informačních technologií v medicíně. Její dělení je:
 • využití informací pro pacienta z internetu
 • využití informací z internetu pro edukaci
 • medicínské využití k přenosu zejména obrazové informace, možnosti konzultace vyšetření na dálku, ukládání pacientů na dálku
 • v poslední době využití PACS (Picture Archiving and Communications System)
V medicíně, díky využití této technologie, dochází k obrovskému rozvoji zobrazovacích metod:
 • sonografické vyšetření
 • NMR ( nukleární magnetická rezonance
 • PET ( pozitronová emisní tomografie )
 • SPECT ( jednofotonová computerová emisní tomografie)
 • CT a NMR nových generací
 • RTG
 • digitální subtrakční angiografie, při které je tok srdeční dutinou zpracováván digitálně a umožňuje tím přenos obrazové informace k dalšímu použití
V roce 2000 vznikla iniciativa e-Europe – Prodiho iniciativa. V červnu 2002 vznikla ve Stockholmu výzva e-Europe+ 2003, která se zabývá rozvojem informatiky v zemích, jež mají vstoupit do zemí Evropské unie. Jedním z velmi důležitých bodů této iniciativy, který v současné obě není zcela adekvátně naplňován, je zdravotnictví on-line. Autoři na praktických ukázkách ukazují možnosti klinického využití obrazové informace. Zavedení IT technologií do zdravotnictví v budoucnu přinese prospěch zejména pacientovi.
 
O autoru: MUDr. Jiří Bakala - přednosta oddělení nukleární medicíny Baťovy nemocnice ve Zlíně 10 let práce na koronární jednotce interního oddělení.. Licence z oboru interního lékařství. Od roku 1978 do dnešního dne pracuje jako primář na oddělení nukleární medicíny Baťovy nemocnice ve Zlíně. Licence z oboru nukleární medicíny. Více než 15 let se zabývá zpracováním obrazové informace, nejdříve planárním zobrazením z gamakamery, v současné době zpracováním obrazové informace SPECT gamakamery, 3D zobrazením, funkčním zobrazením, PACS, integrací a fúzí zobrazovacích metod. Na oddělení nukleární medicíny vybudována počítačová síť a mini-PACS. Rozsáhlá přednášková činnost zejména v oblasti kardiologie, onkologie,neurologie a nukleární medicíny. Od roku 1995 se zabývá telemedicínou. Napsal řadu článků na téma: telemedicína v lékařských oborech. Je spoluautorem knihy Ischemická choroba srdeční ( vyjde 5/2003 ), do které přispěl kapitolou „Nukleární kardiologie“ a „Telemedicína a kardiologie“.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio