Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů

Sekce: Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví
 
Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny, příspěvková organizace. Středisko vědeckých informací 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Hodnocení medicínských informací je známý historický problém. Nové, víceméně anonymní internetové medium však přináší i nové otázky. V internetovém oceánu žijí společně ryby dobré, nechutné či nejedlé, ale i smrtelně jedovaté nebo jinak nebezpečné.

Můžeme to ukázat na jedné italské studii, která hodnotí rady, poskytované v souvislosti s domácí léčbou horečky u dětí a na dalších dvou ukázkách. Příspěvek hodnotí některé důležité internetové zdroje – plnotextové databáze (OVID, PROQUEST, EIFL DIRECT …) a některé dobře známé medicínské informační služby (Cochrane Collaboration, OMNI, HON …).

Prezentace se snaží vytvořit vlastní klasifikaci hodnotících systémů. Tyto rozděluje na:

 • ahodnotící systémy softwarové (automatizované) – za pomocí fuzzy logiky
 • systémy nepřímého (scientometrického hodnocení) – za pomocí citačního indexu, impakt faktoru a internetového impakt faktoru
 • systémy přímého hodnocení – laického, informovaného a expertního
V závěru textu autor připomíná čtyři pilíře kvalitní informace na internetu:
 • vzdělávání uživatelů
 • autocenzura
 • hodnocení (certifikace) informací třetí stranou
 • donucovací prostředky, které síť umožňuje
 
O autoru: Autor pracuje jako vedoucí střediska vědeckých informací (lékařské knihovny Nemocnice Louny
 • narozen 1952 v Praze
 • 1970 absolvoval gymnázium v Praze
 • 1972 – 1977 – redaktor zpravodajství Radio Praha
 • 1977-1987 – metodik okresního kulturního střediska v Lounech
 • 1991 absolvoval střední knihovnickou školu v Praze
 • od roku 1987 pracuje v lékařské knihovně v Lounech
Je autorem či spoluautorem několika monografií a desítek odborných článků. Podílel se na organizování systému Veřejných informačních služeb ve zdravotnictví (VISZ). Od roku 2000 je oponentem pokračujícího projektu EBSCO – EIFL DIRECT (Open Society) v naší zemi.
Jeho hlavní profesionálním zájmem je vyhledávání medicínských informací na internetu.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio