PROGRAM SEKCE
 

Knowledge management externích informačních zdrojů a systémy pro správu elektronických dokumentů

28.5.2003
13:30 - 17:00

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Petr Pojer, Taylor Nelson Sofres Factum s.r.o., Praha

Úspěšnou strategii podniku je možné vytyčit jen na základě neustálého monitorování externího a interního prostředí, správné interpretace informací a jejich kvalifikovaného využití. Tato sekce je zaměřena na vybrané aspekty související s využíváním externích zdrojů informací a především pak na jejich interakci s podnikovými procesy a interními znalostními sítěmi. Také shrnuje konkrétní manažerské postupy a metody, které jsou založeny na využití externích zdrojů informací a vyjmenovává faktory, které představují limitující prvky pro efektivní využití externích zdrojů informací.<br> Téma KM je doplněno o pohled z pozice správy dokumentů: v dnešním moderním sviti, který usiluje o stále vyšší míru integrace, nestačí již uchovávat dokumenty pouze ve formi tištěné, ale stále žádanější se stává možnost jejich uložení v digitalizované podobě, což s sebou přináší rychlejší a jednodušší přístup ke všem informacím. Mnoho firem během minulých let úspěšně zavedlo některý ze Systému pro správu dokumentů (document management systems), díky kterým je možné evidovat nejenom papírové i jiné hmotné dokumenty (foto, knihy, CD..), ale samozřejmě i dokumenty elektronické. DMS jsou vybaveny velkým množstvím uživatelsky konfigurovatelných nástrojů a umožňují tak snadné přizpůsobení "na míru" požadavkům zákazníka. Od základu se tím mění styl práce a komunikace mezi jednotlivými subjekty (firmy, partnerské společnosti, zákazníci, atd.).

Profesní skupiny a znalosti

Jiří Nevrkla, Komora daňových poradců ČR

Informace o firmách od databázového centra DataStar

Michael Larner, Dialog, a Thomson Company

Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA

Dagmar Vránová, Česká kapitálová informační agentura, a.s.

Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými

Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o.

14:30 - 14:50 Přestávka na kávu

Nástroje pro správu znalostí v podniku

Libor Straka, DERS s.r.o.

Systém pro řízení a sdílení informací v ČESKÉM TELECOMU, a.s.

Denisa Parkosová,

Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System)

Jan Mottl, AiP Safe s.r.o.

Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS

Pavel Kocourek, INCAD

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio