PROGRAM SEKCE
 

Digitální knihovny: brány do naší minulosti

27.5.2003
14:00 - 17:30

Posluchárna D

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha

Sekce je zaměřena na tvorbu sbírek digitálních dokumentů, jejich ochranu a zpřístupnění. Jde jak o dokumenty vzniklé digitalizací klasických originálů, tak i o dokumenty, které již jako digitální vznikly. Důraz je kladen na mechanismy organizace a zpřístupnění digitálních dat, spolupráci s vnějšími systémy a nadstavbami a řešení integrace heterogenních digitálních zdrojů za účelem vytváření virtuálních badatelských prostředí.

Sběr a archivace elektronických zdrojů v Litvě - vznik virtuální knihovny

Remigijus Jodelis, The National Library of Lithuania; Litva

Vizuální kontextualizace : projekt VICODI

Edvins Snore, RIDemo; Lotyšsko

Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví

Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna České republiky

15:15 - 15:40 Přestávka na kávu

Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě

Michal Dragoun, nezávislý odborník

Memoria Mundi Series Bohemica – z trezoru na Internet

Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě

Nerute Kligiene, Institute of Mathematics and Informatics; Litva

Komerční využití kulturního dědictví v paměťových institucích

Zinaida Manzhukh, Vilnius University Library; Litva

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio