13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Workshop

WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google Scholar a další zdroje (v angličtině)

Koordinátor: Péter Jacsó, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Kdy a kde: 21. 5., 13.00 - 16.00, CERGE, Politických vězňů 7, 1. p., č. místnosti 7

Seminář objasní, zhodnotí a představí klady a zápory a hlavní obsahová a softwarová kritéria týkající se využití citačních odkazů ve třech největších multidisciplinárních databázích: Web of Science, Scopus, Google Scholar, a v digitálních kolekcích některých vydavatelů. Podrobnější informace o semináři jsou dostupné v angličtině. Vedoucí semináře je dr. Péter Jacsó.

UPOZORNĚNÍ: seminář bude veden v angličtině.

Seminář je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

WORKSHOP B: Hlavní nástroje Web 2.0 (v angličtině)

Koordinátor: Peter Godwin, University of Bedfordshire

Kdy a kde: 21. 5., 10.00 - 13.00, Akademie věd ČR, Národní 3, č. místnosti 108

Neptejme se, jak Web 2.0 ovlivní naše služby, zajímejme se hlavně o to, co bude znamenat pro nás! Je pro nás klíčové ovládnout tuto novou technologii co nejdříve. Workshop představí její hlavní nástroje (blogy, wikis, RSS kanály, social.bookmarking, social networks, mashups, podcast,YouTube, flickr) a ukáže, jak mohou změnit náš profesní život.

Vedoucí workshopu je Peter Godwin.

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině.

logo Akademie věd

Workshop je pořádán ve spolupráci s knihovnou Akademie věd ČR.