13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Zvaní přednášející - profily

Pozvání na konferenci přijali Péter Jacsó z USA, Peter Godwin z Velké Británie, Guus van den Brekel z Holandska a Zinaida Manžuch z Litvy.

Dr. Peter Jacso

Dr. Péter Jacsó

University of Hawaii

Úvodní přednáška v zahajovací sekci: Trendy v odborných a akademických online informačních službách

Workshop: Vyhledávání citací: Google Scholar a další zdroje

Dr. Péter Jacsó působí jako profesor na University of Hawaii v rámci studijního programu Library and Information Science. Profesně se zabývá především oblastmi citační analýzy, impact faktoru vědeckých časopisů, posuzováním kvality databázových zdrojů, rešeršním softwarem, open access, hodnocením obsahu a softwaru u digitálních archivů a digitálních referenčních zdrojů. Je autorem několika odborných knih a konferenčních příspěvků, působí také jako recenzent a přispívá do mnoha odborných publikací. Více informací naleznete na http://www2.hawaii.edu/~jacso/.

Guus van den Brekel

Guus van den Brekel

University Medical Center Groningen

Přednáška v zahajovací sekci: Výprava do uživatelského prostředí. Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také

Guus van den Brekel je koordinátorem elektronických informačních služeb v centrální knihovně fakultní nemocnice při University Medical Center Groningen. Pracuje jako informační specialista v medicíně a je rovněž odpovědný za rozvoj informačních služeb. Podílel se na implementaci systému Metalib pro univerzitní knihovny (RUGCombine), SFX (RUGLinks), elektronických referenčních služeb a QuickSearch Library Toolbar v akademických knihovnách. Další informace o Guusovi lze najít v jeho osobním blogu.

Peter Godwin

Peter Godwin

University of Bedfordshire

Úvodní přednáška v sekci Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0: Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost

Workshop: Hlavní nástroje Web 2.0

 

Peter Godwin pracuje jako knihovník University of Bedfordshire v anglickém Lutonu. Jeho hlavním profesním zájmem je informační gramotnost ve vysokoškolských knihovnách a zvláště pak vliv Web 2.0 právě na informační gramotnost. V těchto dnech také vydává knihu týkající se této tématiky. Má mnoholeté zkušenosti v oblasti řízení vysokoškolské knihovny a je častým hostem odborných konferencí v Anglii, USA a dalších zemích.

Zinaida Manžuch

Zinaida Manžuch

Vilnius University

Přednáška v sekci Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě: Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách

Zinaida Manžuch pracuje v Institute of Library and Information Science, který je součástí Vilnius University. Aktivně se podílí na výzkumu a projektech zaměřených na digitalizaci kulturního dědictví. Od roku 2003 spolupracovala či dále spolupracuje na mnoha mezinárodních projektech, např. CALIMERA, TELMEMOR, DPE, LIS Education in Europe. Od roku 2006 zastupuje Zinaida Litvu v odborné skupině National Representatives Group, která sdružuje vládní představitele a odborníky z více zemí, a jejímž cílem je koordinace digitalizačních aktivit v Evropě. Pravidelně přispívá do odborných časopisů.