Paper details

Using and Administration of Electronic Information Resources

Session coordinator: Miroslav Bartošek, Masaryk University, Czech Republic

Where: 29. 5. 2009, 8.30 - 12.30, Vencovsky Aula

E-resources in Wider Context: Interaction, Integration, Customisation and Personalization

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Czech Republic

Fulltext

Abstract:

Vladimír Karen (born in 1963) graduated at the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague in 1988. Then he joined the first Compact Disc manufacturer Gramofonove zavody in Lodenice near Prague, where he was initially co-responsible for starting up the premastering studio and then for the introduction of CD-ROM production and publishing the first Czech demo CD-ROM.

Vladimir Karen became a co-founder of a private company ICOME s.r.o . in 1991, which was a pioneering company in the CD-ROM business in the former Czechoslovakia. The company later transformed into Albertina icome Praha s.r.o., where he is now the Managing Director.

About author:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Other papers in this session:

From Mediated User Experience to Intuitive Library Usage?

Author: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Denmark

The Research Process: Providing Your Researchers with the Right Tools to Achieve Success

Author: Aaron Maierhofer, RefWorks-COS, United Kingdom

Web 2.0 Tools to Support Research and Development in Engineering

Author: Ilona Trtíková, Czech Technical University in Prague - Central Library, Czech Republic

Co-authors:

Lenka Němečková, Czech Technical University in Prague - Central Library, Czech Republic

Electronic Resources and Digital Libraries for Visually Impaired

Author: Jiří Stodola, Masaryk University - Support Centre for Students with Special Needs, Czech Republic

Getting the Most From Your Collection Using Serials Solutions 360 COUNTER

Author: Richard Burkitt, Serials Solutions, United Kingdom

AquaBrowser Library – Your Content Deserves to be Found

Author: Thomas Fiebig, Bowker, United Kingdom

New Technologies in Systems of Ex Libris and the Introduction of bX - a Reference Service Recommending Scientific Sources Based on Their Usage Rate .

Author: Jana Matějková, Multidata s.r.o., Czech Republic

Closing Address

Author: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Czech Republic