Paper details

Evaluation and Electronic Information Resources

Session coordinator: Ivana Laiblová Kadlecová, Academy of Sciences Library, Czech Republic

Where: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Auditorium D

Evaluation of R & D Results in the Czech Republic: A Tool for Making Decisions

Autor: Martin Matějka, Government Council, Office of the Government Council for Research and Developement, Czech Republic

Fulltext

Abstract:

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků (dále jen Hodnocení) je Radou pro výzkum a vývoj prováděno na základě usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č.644 k návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou vlády schválila dne 26. března 2008 usnesením č. 287 (dále jen Reforma).

Základním úkolem Hodnocení (stanoveném Reformou) je poskytnout faktografickou základnu pro přípravu návrhu státního rozpočtu na oblast výzkumu a vývoje tak, aby ve vládě předkládaném návrhu byly zohledněny dosahované výsledky výzkumu a vývoje v minulém 5-ti letém období.

První hodnocení bylo provedeno v roce 2004, kdy byla také poprvé vydána Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků. Do roku 2008 bylo provedeno celkem 5 Hodnocení, jejich pravidla vždy stanovovala příslušná Metodika platná pro daný kalendářní rok.

Průběžně docházelo jak k upřesňování výběrových pravidel, tak k úpravám bodových ohodnocení (vah) jednotlivých registrovaných výsledků, mnohdy byly tyto změny zásadní. Snahou tvůrců jednotlivých Metodik bylo celý systém optimalizovat a vyvážit. Jaký je současný stav, bude předmětem příspěvku.


About author:

Ing. Martin Matějka je zástupcem ředitele Odboru výzkumu, vývoje a inovací na Úřadu vlády ČR a správcem Informačního sytému výzkumu a vývoje. Již 15 let zpracovává pro Radu pro výzkum a vývoj, poradní orgán vlády ČR, datové a analytické výstupy, studie a modely týkající se oblasti výzkumu a vývoje v ČR. Každoročně vytváří základní podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu ČR týkající se financování vědy v České republice.


Other papers in this session:

Making Use and Sense of Scholarly Usage Data

Author: Herbert Van de Sompel, Los Alamos National Laboratory, USA

Citation Statistics Based Evaluation of S & R Output or IF – a Good Servant but a Bad Master

Author: Petr Ráb, Academy Council, Academy of Sciences of the Czech Republic

Co-authors:

Ivana Laiblová Kadlecová, Academy of Sciences Library, Czech Republic

How to Avoid Problems in Including Dedications in Web of Science

Author: Věra Kroftová, Agrotest fyto, Ltd., Czech Republic

Evaluation of Publication Activities at the First Medical Faculty in the Context of Actual Scientific Work Evaluation in accordance with the Register of Scientific Informations. Results, Expectations, Specifications

Author: Aleš Žák, Charles University in Prague - 1st Medical Faculty, Czech Republic

Co-authors:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Charles University in Prague - 1st Medical Faculty, Czech Republic

International Cooperation of Authors and Editors in Scientific Journals Standardization, Its Significance for Research Development and Further Criteria for Science Evaluation (On the Margin of the Fortieth Anniversary of the Vancouver Group Foundation)

Author: Milan Špála, Charles University - 1st Medical Faculty, Czech Republic

Effectiveness of Usage of Information Resources in Scientific and Research Process and in Education

Author: Jana Ilavská, Comenius University in Bratislava - Academic Library, Slovak Republic