Postery

Co je poster?

Poster se zcela liší od mluvené prezentace, proto je také nutné použít jiné techniky k jeho přípravě. Účelem posteru je seznámit zájemce s prací autora jednoduše pochopitelnou formou, která stimuluje zájem a diskusi. Základním cílem posteru je vyprovokovat výměnu názorů mezi vystavovatelem a publikem. Postery jsou ideální příležitostí pro neformální představení prvotních stádií výzkumu a zhodnocení výsledků projektů již uskutečněných. Poster je obvykle vytvořen pouze listy papíru připevněnými na tabuli nebo nástěnku, často je také ale využito dalších vizuálních prostředků.

Jak připravit zajímavý poster? Klíčem je jednoduchost!

  • Název, jméno autora/ů a instituci zvýrazněte většími písmeny
  • Text na posteru by měl být čitelný nejméně z 1 m
  • Není nutné psát celé věty, stačí heslovitý text
  • Používejte odrážky a další grafické prvky v textu
  • Zvýrazněte klíčová slova
  • Nebojte se používat pro oživení barvy, barevné papíry, grafy a obrázky
  • Ponechte jednoduché pozadí
  • Poster může být složen z několika částí nebo zpracován na 1 archu papíru

Prezentace posterů na konferenci INFORUM 2009

Autoři posterů budou mít možnost představit svou práci v krátké tříminutové prezentaci a následně během INFOMEJDANU přímo u svého posteru. Postery zůstanou na místě od ctvrtečního večera do ukončení konference. Názvy posterů a jména autorů budou uvedeny v tištěném programu konference, i v programu na webovských stránkách konference.

Doporučená max. velikost posteru je 105 cm (v) x 75 cm (š) nebo 75 cm (v) x 105 cm (š). Postery bude možné umístit na nástěnky, které budou k dispozici na místě. Pomůcky pro připevnění Vašich materiálů na nástěnku, tzn. připínáčky, špendlíky, lepicí pásku, oboustrannou lepicí pásku, taktéž zajistíme. Počítačové stanice ani stoly bohužel není možné zajistit.

Ukázky z posterové sekce na konferenci INFORUM 2006

Postery z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.