Přihlášení příspěvku

Registrace příspěvků pro ročník 2010 byla ukončena.

Téma příspěvku musí vycházet ze zaměření konference na problematiku profesionálních informačních zdrojů, jejich zpracování, zpřístupnění a praktické využití. Odborné příspěvky musí být striktně nekomerční – zájemci o komerční prezentaci v programu (firemní příspěvek) naleznou bližší informace na stránce Možnosti prezentace.

Důležité informace pro přípravu příspěvku a vystoupení

Termín odevzdání plného textu do 30. dubna 2010
Rozsah plného textu 3–15 stran + přílohy
Jazyk příspěvku čeština nebo angličtina
Formát plného textu DOC, PDF, poslat e-mailem
Formát prezentace PPT nebo PDF

Délka vystoupení: standardně 20 minut vystoupení + 5 minut na dotazy

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu. Přihlášený příspěvek by současně neměl být přihlášen na žádné jiné konferenci, ani publikován v odborném tisku.

První z autorů přijatého příspěvku podepisuje „Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2010“ a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

Příspěvky z předchozích ročníků konference naleznete na https://sbornik.inforum.cz.

Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha VŠE

Hlavní sponzor

  • Springer

Mediální a technologičtí partneři

  • Český rozhlas - Leonardo
  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo