Časté otázky – přednášející

Účast více autorů jednoho příspěvku na konferenci
Konference se samozřejmě mohou účastnit i spoluautoři, účast na konferenci má však vždy zdarma pouze 1. autor, další spoluautoři se přihlašují přes standardní přihlášku za standardní vložné.
Oficiální jazyk konference
Oficiálními jazyky na konferenci jsou čeština, slovenština a angličtina. V obou posluchárnách je zajištěno simultánní tlumočení z/do angličtiny. Příspěvky lze odevzdávat v češtině, slovenštině nebo angličtině.
Licenční smlouva – spoluautoři
Smlouvu podepisuje vždy pouze 1. autor, který zodpovídá za vypořádání (finanční, autorská práva, ap.) s případnými spoluautory.
Řazení obrázků v příspěvku
Řazení obrázků záleží pouze na Vás, doporučujeme ale začlenit obrázky přímo do textu spíše než do příloh.
Pokyny pro autory příspěvku
Příspěvek, prosím, připravte podle těchto pokynů pro autory.
Délka prezentace na konferenci
Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Přesný harmonogram sekce a další důležité informace Vám nejpozději týden před konferencí zašle předseda sekce.
Zveřejnění konferenčního příspěvku
Zveřejnit příspěvky je možné po ukončení konference, autor je však v takovém případě povinen uvést, že tento příspěvek byl uveřejněn ve sborníku na webových stránkách konference INFORUM.
Připojení k internetu během prezentace
Obě posluchárny nabízejí připojení na internet z přednáškového PC.

Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner