Přihlášení příspěvku

Registrace příspěvků pro ročník 2012 byla ukončena 4. března 2012.

Téma příspěvku musí vycházet ze zaměření konference na problematiku profesionálních informačních zdrojů, jejich zpracování, zpřístupnění a praktické využití.
Odborné příspěvky musí být striktně nekomerční – zájemci o komerční prezentaci v programu (firemní příspěvek) naleznou bližší informace na stránce Možnosti prezentace.

Důležité informace pro přípravu příspěvku

Termín pro podání přihlášky příspěvku do 4. března 2012 (včetně)
Termín odevzdání plného textu do 30. dubna 2012
Rozsah plného textu 3–15 stran + přílohy
Formát plného textu DOC, PDF
Termín odevzdání PPT prezentace do 7. května 2012
Jazyk příspěvku čeština, slovenština, nebo angličtina

Délka vystoupení: standardně 20 minut vystoupení + 5 minut na dotazy

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu. Přihlášený příspěvek by současně neměl být přihlášen na žádné jiné konferenci, ani publikován v odborném tisku.

Všechny příspěvky budou publikovány na webových stránkách v online sborníku. Příspěvky z předchozích ročníků konference naleznete na sbornik.inforum­.cz.
Česká verze sborníku: ISSN 1801–2213
Anglická verze sborníku: ISSN 1801–2221

Důležité informace pro autory

Prosím přečtěte si důležité pokyny pro přednášející na stránce Informace pro přednášející:

Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner