Postery

Prezentace posterů na konferenci INFORUM

Autoři posterů budou mít možnost představit svou práci v krátké tříminutové prezentaci a během celé konference přímo u svého posteru na výstavě posterů. Názvy posterů a jména autorů budou uvedeny v tištěném programu konference, i v programu na webových stránkách konference.

Doporučená max. velikost posteru je 75 cm x 105 cm (v x š) nebo 105 cm x 75 cm (v x š). Postery bude možné umístit na nástěnky, které jsou k dispozici na místě. Pomůcky pro připevnění Vašich materiálů na nástěnku, tzn. připínáčky, špendlíky, lepicí pásku, oboustrannou lepicí pásku, taktéž zajistíme. Počítačové stanice ani stoly bohužel není možné poskytnout.

Diskuze o posterech je naplánována také během přestávky na kávu ve čtvrtek, 24. května od 10:40 – 11:00.

Pro více informací kontaktujte Andreu Kutnarovou.

Co je poster?

Poster se zcela liší od mluvené prezentace, proto je také nutné použít jiné techniky k jeho přípravě. Účelem posteru je seznámit zájemce s prací autora jednoduše pochopitelnou formou, která stimuluje zájem a diskusi. Základním cílem posteru je vyprovokovat výměnu názorů mezi vystavovatelem a publikem.

Postery jsou ideální příležitostí pro neformální představení prvotních stádií výzkumu a zhodnocení výsledků projektů již uskutečněných. Poster je obvykle vytvořen pouze listy papíru připevněnými na tabuli nebo nástěnku, často je také ale využito dalších vizuálních prostředků.

Jak připravit zajímavý poster? Klíčem je jednoduchost!

  • Název, jméno autora/ů a instituci zvýrazněte většími písmeny
  • Text na posteru by měl být čitelný nejméně z 1 m
  • Není nutné psát celé věty, stačí heslovitý text
  • Používejte odrážky a další grafické prvky v textu
  • Zvýrazněte klíčová slova
  • Nebojte se používat pro oživení barvy, barevné papíry, grafy a obrázky
  • Ponechte jednoduché pozadí
  • Poster může být složen z několika částí nebo zpracován na 1 archu papíru

Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner