Detailní program

Zkušenosti s implementací discovery a novinky v této oblasti (bez tlumočení do češtiny): WORKSHOP A

Koordinátor sekce: Aaron Maierhofer, Serials Solutions, Velká Británie

Čas a místo: 20. 5., 09:30 - 12:00, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Cílem workshopu je poskytnout zástupcům knihoven informace o čerstvých zkušenostech o implementaci služby typu discovery a novinkách v této oblasti. Hlavním tématem je představení systému Summon 2.0 a portálu ThULB Search v Durynské univerzitě a Státní knihovně v Jeně, který je založen na spojení indexu Summon a systému VuFind.

Úvod

Krzysztof Murawski (ProQuest) a Vladimír Karen (Albertina icome Praha)

Summon 2.0 – nová generace discovery

Nové vlastnosti, kterými se vyznačuje Summon 2.0, vycházejí ze zkušeností získaných během předchozích čtyř let, kdy byl Summon implementování v některých z největších a renomovaných odborných knihoven na světě. Byly zpracovány studie týkající se způsobu užití Summonu, zástupci Serials Solutions bedlivě nasluchali zákazníkům a analyzovali stovky milionů hledání provedených v centrálním indexu miliony uživatelů na celém světě. Prezentujeme nyní výsledek toho podstatného, co jsme se dozvěděli.
Aaron Maierhofer (Serials Solutions)

ThULB Search. Discovery systém pro Durynskou univerzitu a Státní knihovnu v Jeně (Německo)

Od roku 2012 nabízí Durynská univerzita a Státní knihovna v Jeně (ThULB) system discovery, který se navenek chová podobně jako Google. ThULB Search je založen na indexu Summon a systému VuFind s cílem nabídnout uživatelům jedno výchozí místo pro jednoduché a současně sofistikované vyhledávání. V přednášce bude věnována pozornost různým možnostem implementace discovery. Shrnuje dosavadní zkušenosti a z nich vyplývající závěry.
Thomas Mutschler (Durynská univerzita a Státní knihovna v Jeně)

Zkušenosti s implementací Summon® v České republice

Prohledávání knihovních zdrojů pomocí discovery služby Summon® je v České republice dostupné již na třech institucích – Národní technická knihovna, Vysoká škola ekonomická v Praze a České vysoké učení technické v Praze. Tento příspěvek se zabývá průběhem a zkušenostmi z dosavadních implementací Summon® na těchto institucích.
Tomáš Soukup (Albertina icome Praha)

Zvýšení počtu vytištěných dokumentů z ebrary a Syndetics Solutions díky nasazení Summon

Syndetics Solutions poskytuje knihovnám vice než 40 milionů podrobných záznamů knih, audio knih, videí, CD a DVD a umožňuje podstatně efektivnější vyhledávání v katalogu. Díky technologie Match&Merge systému Summon je váš OPAC obohacen o plné texty e-knih HathiTrust, ebrary aj. V této přednášce se dozvíte, jak díky této kombinaci služeb od ProQuestu lze zvýšit počet vytištěných dokumentů.
Krzysztof Murawski (ProQuest) a Aaron Maierhofer (Serials Solutions)

Otázky a odpovědi, závěrečné shrnutí

Krzysztof Murawski (ProQuest) a Vladimír Karen (Albertina icome Praha)

cerge.gifproquest.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI a společností ProQuest.

Workshop - úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Summon 2.0 – nová generace discovery
Autor: Aaron Maierhofer, Serials Solutions, Velká Británie
ThULB Search. Discovery systém pro Durynskou univerzitu a Státní knihovnu v Jeně (Německo)
Autor: Thomas Mutschler, Thuringian University and State Library, Německo
Zkušenosti s implementací Summon® v České republice
Autor: Tomáš Soukup, Albertina icome Praha s.r.o.

WORKSHOP B: Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih (v angličtině)

Koordinátor sekce: Seth Cayley, Gale Cengage Learning, Velká Británie

Čas a místo: 20. 5., 13:00 - 16:00, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Elektronické knihy jsou starší než web a teprve nyní jsou konečně přijímány širokou veřejností. Podle zprávy, kterou v lednu zveřejnil největší světový prodejce knih, prodej e-knih v loňském roce stoupl o více než 70 %. S e-knihami je tedy potřeba do budoucna počítat! Změní elektronické knihy všechno nebo jsou ve své podstatě stejné jako knihy tištěné? Jaké jsou příležitosti a jaká technická vylepšení můžeme očekávat? Jsou vydavatelé schopni využít všech výhod, které tento formát nabízí? Digitální verze tištěných knih jsou pouze prvním krokem v transformaci způsobu prezentace příběhů (beletrie) a učení (odborná literatura) studujícím všech věkových kategorií. Jakožto člen vydavatelského týmu, který nadšeně sleduje metody výuky, studia a výzkumu, přiblíží Seth svůj pohled na to, co se v souvislosti s e-knihami právě děje a co lze očekávat v budoucnu.

cerge.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

WORKSHOP B: Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih
Autor: Seth Cayley, Gale Cengage Learning, Velká Británie

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 21. 5., 10:00 - 12:25, Vencovského aula

Zahájení konference
Autor: Hana Mikovcová, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola ekonomická v Praze
Úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Budoucnost poskytování informací: Otevřeně, mobilně, v cloudu
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Informačné správanie doktorandov a ekologické informačné interakcie
Autor: Jela Steinerová, Univerzita Komenského - Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Slovensko
Implementace discovery systému: Možnosti, zkušenosti, očekávání
Autor: Thomas Mutschler, Thuringian University and State Library, Německo
Mobilní média a "Google generace": Význam a výzvy pro informační profesionály
Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation -IZI-, Německo

Vyhledávání a discovery

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky

Čas a místo: 21. 5., 14:00 - 17:30, Vencovského aula

Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ
Autor: Bohdana Stoklasová, Knihovna Akademie věd České republiky
Byli jsme první aneb Implementace discovery systému Primo na Univerzitě Pardubice
Autor: Blanka Jankovská, Univerzitní knihovna Pardubice
“Máte to?” - Summon jako základní vyhledávací nástroj Národní technické knihovny
Autor: Milan Janíček, Národní technická knihovna
Zkušenosti Národní knihovny ČR s implementací EBSCO Discovery Service (EDS)
Autor: Karolína Košťálová, Národní knihovna České republiky
Spoluautoři: Petra Šťastná, Národní knihovna ČR - Oddělení periodik
Hodnocení výzkumu a jeho dopadu: Otevřený přístup neznamená snadný přístup
Autor: Karen Blakeman, RBA Information Services, Velká Británie
Rešeršní služby v komerčním sektoru
Autor: Martin Mlčoch, nezávislý konzultant
Web a očekávání budoucího
Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze
Trendy ICT a možný vliv na účastníky Infora
Autor: Pavel Kocourek, INCAD spol. s.r.o., Praha

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 21. 5., 17:30 - 18:00, Vencovského aula

Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku: Zkušenosti po roce a půl provozu
Autor: Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jak projekt Europeana přispívá ke svobodě informací: Pátrání po Nikolovi Teslovi v historických novinách
Autor: Stela Filipi Matutinović, University of Belgrade - University Library "Svetozar Marković", Srbsko
Spoluautoři: Jelena Andonovski University of Belgrade - University Library "Svetozar Marković", Srbsko
Vícejazyčné indexování
Autor: Manfred Hauer, AGI - Information Management Consultants, Německo
Jak jsme na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy propagovali e-knihy
Autor: Radka Lukášová, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy
Problémy s využíváním OPAC: Vyřeší je systémy discovery a služby dodávání dokumentů?
Autor: Dominika Paleczna, University of Warsaw - Institute of Information and Book Studies, Polsko
Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětů na Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky
Ptejte se knihovny
Autor: Veronika Ševčíková, Národní knihovna České republiky - Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Spoluautoři: Karolína Košťálová, Národní knihovna České republiky - Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
KoBSON: Přinášíme dobré zprávy
Autor: Tatjana Timotijevic, National Library of Serbia - Department of Scientific Information, Srbsko
Spoluautoři: Biljana Kosanović, Milan Vasiljević / National Library of Serbia - Department of Scientific Information, Srbsko

Cesty a podpory hodnocení

Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky

Čas a místo: 21. 5., 14:00 - 15:40, Posluchárna D

Nadstavbové služby portálu Medvik pro podporu evaluace vědy a výzkumu ve zdravotnictví
Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna
Spoluautoři: Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková (Národní lékařská knihovna), Petr Lesný (Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta)
Časopisy vydávané ústavy Akademie věd České republiky ve světových citačních databázích
Autor: Iva Burešová, Knihovna Akademie věd České republiky
Spoluautoři: Mgr. Hana Tomanová - Knihovna Akademie věd České republiky - Oddělení elektronických informačních zdrojů
Trendy a vývoj vědeckého publikování
Autor: Lucie Vavříková, Elsevier
Citační kultura – Cesta od citačního rejstříku ke scientometrii
Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze

Jak přilákat uživatele do knihoven?

Koordinátor sekce: Lucia Poledníková, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 21. 5., 16:00 - 17:40, Posluchárna D

Marketingové strategie vysokoškolské knihovny aneb Musí nás být vidět
Autor: Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna; Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
Spoluautoři: Daniela Nová, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna; Lenka Nemečková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna; Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví; Marta Machytková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
Hodně lidí je po škole unaveno
Autor: Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
Online zdroje vydavatelství Brill
Autor: Dominique de Roo, Brill, Nizozemsko
Sociální média v Knihovně Evropského parlamentu
Autor: Kateřina Vávrová, Evropský parlament, Belgie

Infomejdan (společenský večer)

Koordinátor sekce: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 21. 5., 19:30 - 22:30, Vysoká škola ekonomická v Praze, Rajská budova

Infomejdan – společenský raut s hudbou – se uskuteční v úterý 21. května 2013 v atriu Rajské budovy na Vysoké škole ekonomické – Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 (mapa).

Začátek je stanoven na 19.30.
Součástí bude předání Ceny INFORUM 2013 za nejlepší info počin, produkt nebo službu.

AiP IOP Publishing Vysoká škola ekonomická

Večerní recepce, Infomejdan, je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorem večera je IOP Publishing.

Poznámka: Na uvedenou akci je třeba se včas přihlásit zaškrtnutím příslušného okénka v přihlášce. Nezapomeňte, prosím, s sebou večer přinést tištěnou pozvánku, kterou obdržíte při registraci.

Zahraniční a české odborné e-knihy: Nové produkty, trendy i staré problémy

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o., Slovensko

Čas a místo: 22. 5., 09:00 - 12:40, Vencovského aula

Elibrary z Elsevieru - online přístup ke všem klíčovým lékařským učebnicím
Autor: Ondřej Novák, Elsevier, Polsko
Za hranicemi konvencí - ClinicalKey - navrženo pro potřeby lékařských knihoven
Autor: Michal Krupa, Elsevier, Polsko
Už máte e-zdroje mobilné?
Autor: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o., Slovensko
Archivy elektronických knih od Springeru
Autor: Cem Üzüm, Springer, Německo
Kolekce referenčních zdrojů a e-knih Archives Unbound a Gale Virtual Reference Library – relevantní obsah na intuitivně fungujících platformách
Autor: Alastair Cook, Gale Cengage Learning, Velká Británie
Práce zdravotně postižených s elektronickými knihami a informacemi
Autor: Michal Rada, Iniciativa informatiky pro občany, Ministerstvo vnitra ČR
E-knihy a vaše knihovna – z pohledu společnosti Wiley
Autor: Marta Dyson, Wiley, Velká Británie
ebrary: Rozšíření možností ve strategii akvizice elektronických knih
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Polsko
České e-knihy pro knihovny
Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky
Spoluautoři: Jana Matějková, Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Celetná

Digitalizace a přístup k historickým pramenům

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky

Čas a místo: 22. 5., 09:00 - 10:40, Posluchárna D

Národní digitální knihovna: Poznatky z praxe
Autor: Luděk Tichý, Národní knihovna České republiky
Manuscriptorium v roce 2013: Změny v uživatelském prostředí
Autor: Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o.
SAFE v projektu Národní digitální knihovny
Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o.
Jak se udržet v první linii v procesu digitální transformace
Autor: Krzysztof Murawski, ProQuest, Polsko

Projekty a záměry pro budoucnost

Koordinátor sekce: Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Čas a místo: 22. 5., 11:00 - 12:40, Posluchárna D

OpenAIRE a OpenAIREplus - od pilotního projektu v 7. RP k evropskému portálu otevřených výsledků výzkumu (nejen v Horizontu 2020)
Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
SciDAP – Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj, jej prínos a perspektívy rozvoja pre podporu VaV na Slovensku
Autor: Mária Žitňanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko
Spoluautoři: Eva Králiková, Michal Sliacky / Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko
Alma od Ex Libris: Nová generace knihovních služeb
Autor: Martin Vojnar, MULTIDATA Praha s.r.o.
Věda jinak aneb Využití konceptu Big Data (nejen) ve výzkumu
Autor: Jiří Karpeta, Microsoft s.r.o.

Dnešní příležitosti a budoucí výzvy

Koordinátor sekce: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 22. 5., 13:45 - 15:40, Vencovského aula

Vyhledávací prostředí Finské národní digitální knihovny
Autor: Aki Lassila, The National Library of Finland, Finsko
Akvizice elektronických informačních zdrojů v rámci OP VaVpI – Výzva 4.3: Výsledky a praktické zkušenosti
Autor: Iva Prochásková, Univerzita Pardubice
Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání
Autor: Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Centrum CEINVE
O vzniku spolupráce přirozeným výběrem neboli uchováním prospěšných druhů v boji o projekt
Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.
Spoluautoři: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
Závěrečné slovo
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

INCAD
Inflow
LibRa

banner