EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Informační gramotnost jako předpoklad efektivní práce s informačními zdroji

Autor

Michal Černý
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví
Twitter Blogger

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Akviziční politika v oblasti EIZ je často vedena s ohledem na výzkumem zjištěné nebo předpokládané oblasti zájmu uživatelů dané instituce. Samotná akvizice, ale ani propagace zdrojů nemusí jejich využití zajistit. Aby uživatelé mohli zdroje skutečně aktivně využívat, je nezbytné, aby disponovali jistou mírou informační gramotnosti, která jim umožní efektivně si definovat potřebu, provést vyhledání a kritickou analýzu zdrojů a následně je využít. Příspěvek se proto zaměří na různé přístupy a modely informačního vzdělávání, jejichž cílem má být lepší práce (nejen) s elektronickými informačními zdroji.

Čerpat bude přitom nejen z teoretických modelů, ale především z projektů, které jsou realizovány přímo v online prostředí v rámci edukačních aktivit KISK – Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi. Na základě dat bude ilustrovat také to, o jaká témata mají studenti zájem a co naopak chtějí pomíjet.

O autorovi

Michal Černý působí jako pedagog na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU, kde se systematicky věnuje technologiím ve vzdělávání i v knihovnách, informační vědě a informačnímu vzdělávání. Je garantem magisterské studijní profilace Technologie ve vzdělávání, podílí se na celoživotním vzdělávání knihovníků i učitelů.

Vyučuje například předměty Vzdělávací technologie, Laboratoř vzdělávacích technologií, Metodik ICT, Informační systémy ve vzdělávání, Informační společnost, Učící se společnost, Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi nebo Digitální kompetence.

Je autorem několika knih (Informační a učící se společnost, Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Informace jako antropologický fenomén, 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT) a několika stovek odborných článků, které se tématům technologií, vzdělávání a informacím většinou věnují.

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři