EN

24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

29. - 30. května 2018, Praha

Příspěvek konference

Informačný priestor - koncept a podoby

Autor

Eva Capková
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Dokumenty ke stažení

Abstrakt

Informační věda pracuje s představou informačního prostoru ve smyslu „souhrn všech známých konceptů řízený informačním systémem“ již od osmdesátých let minulého století. V příspěvku jsou diskutovány změny, které do této představy vnesly nové fenomény, zejména digitalizace a digitální sítě.

Vzniká tak nový typ informačního prostoru a to jak z pohledu charakteru informací v něm dostupných, tak i z pohledu nových způsobů tvorby, zpracování, zpřístupňování a komunikace informací. Nově aplikujeme teorii remediace na remediaci obsahu i formy informačního prostoru, který pro tyto účely chápeme jako jednu z podob media.

Pozornost je také věnována diskuzi rozdílů mezi konceptem informačního prostoru a kyberprostoru. V závěru příspěvku se zamýšlíme nad rolí knihoven v aktuálním informačním prostoru.

O autorovi

Doktorka Eva Capková získala titul PhD v oboru informační věda a knihovnictví. Předmětem jejího zájmu je vyhledávaní a vizualizace informací a také techniky miningu.

Působí jako vysokoškolský pedagog na Komenského universitě v Bratislavě.

Spoluautoři

  • Milan Konvit, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Organizátoři

Hlavní sponzor

Mediální partneři