Elektronický archív akademických prací na ESF MU

Sekce: Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání
 
Autor: Jiří Poláček, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně se podařilo úspěšně realizovat první fázi zpřístupnění plných textů akademických závěrečných prací v elektronické podobě v rámci internetového prostředí, což je podle dostupných informací počin v České republice zatím ojedinělý. Příspěvek proto shrnuje zkušenosti s nezbytnou administrativou sběru prací od posluchačů, polemiku nad zvoleným prezentačním formátem a jeho možnostmi, a také letmý popis technického řešení webového distribučního systému, skrze nějž mají oprávnění uživatelé k pracím přístup.

Nezbytná administrativa v sobě zahrnuje překážky v zakotvení povinnosti posluchačů odevzdávat práce také v elektronické podobě a vypořádání se s autorskoprávními aspekty odevzdaných prací. V pojednání o prezentačním formátu jsou shrnuty výhody formátu PDF, využití možnosti jeho zabezpečení a digitálního podepisování a také úskalí týkající se převodu prací do tohoto formátu. Popis technického řešení se dotýká zejména tvorby bibliografických záznamů k odevzdaným pracím v jazyce XML a jejich využití při vyhledávání požadované práce prostřednictvím webového prohlížeče. Stejně tak jsou komentovány použité techniky zabezpečení vzniklého elektronického archívu před neoprávněnými přístupy.

Závěrem jsou rozebírány další možné cesty rozvoje a vylepšování stávajícího systému včetně možnosti zprovoznění fulltextového vyhledávání, které úzce souvisí s rozborem, v jaké míře je možné pro takovéto projekty využít volně dostupného softwaru. Příspěvek lze doprovodit online demonstrací fungování databáze.

 
O autoru: Autor pracuje jako správce výpočetní techniky a elektronických zdrojů informací ve Středisku vědeckých informací (knihovně) na Ekonomicko-správní fakultě MU.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio