Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací: východiska pro další řešení

Sekce: Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání
 
Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna
Spoluautoři: Jan Bayer, Státní technická knihovna 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorosní, disertační a habilitační práce) představují v civilisovaném světě významnou složku prestiže a hodnocení kvality školy. Jsou vyhledávaným informačním zdrojem (včetně případné bibliografie, v nich obsažené). Dostupnost těchto prací v Česku je špatná, jedině pro disertační práce existuje centrální evidence založená však jen na dobrovolnosti. Příspěvek Česka do SIGLE (Evropského systému šedé literatury) je tak pouhým fragmentem skutečné produkce. Příspěvek dále presentuje právní rámec (Autorský zákon, Vysokoškolský zákon) dostupnosti těchto děl a jeho nedostatky.

Cílem příspěvku je – kromě přehledné informace pro knihovníky - zejména vyvolat zájem decisní sféry o posun situace v této oblasti v ČR směrem k normálu.

 
O autoru: Profesionální kariéru strávil mezi výzkumnými i praktičtěji orientovanými profesemi systémového inženýra, systémového programátora, vývojáře a programátora obecného systému pro zpracování [bibliografických ] informací a výzkumníka v oblasti strojového překladu a informačních systémů.
Posledních 13 let se zabývá zaváděním informačních technologií do knihoven, od roku 1988 v Národní knihovně jako systémový programátor, analytik, ředitel Databázového centra a vedoucí oddělení CASLIN. Od roku 1997 ředitelem Státní technické knihovny, vedoucí české knihovny v oblasti zavádění IT do služeb čtenářům. Trvalý propagátor kooperativních projektů a mezinárodních standardů jako podmínky účinné spolupráce.
Přednáší na tuzemských i zahraničních konferencích a publikuje v odborném tisku.
Osobní webová stránka http://www.stk.cz/~svoboda
Členství:
eIFL Advisory Board (od 2001), ELAG Board (od 1992), GP3 - gremiální porada náměstka MŠMT pro vědu a vysoké školství (od 1997), Journal of Documentation Editorial Board (od 2002), ÚKR, (od 1997), Výkonný výbor SKIP (od 2001).
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio