PEC = Portál Elektronických Časopisů

Sekce: Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání
 
Autor: Marie Paráková, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Petr Boldiš, postgraduální student Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: V posledních letech narůstá význam časopisů v elektronické podobě. Jedná se již nejen o elektronickou podobu časopisů tištěných, ale i o původní „on-line” periodika. Tyto časopisy začínají vydávat také renomovaná nakladatelství, univerzity a vědecké společnosti, čímž také roste význam informací z těchto zdrojů pro akademickou komunitu.

Na základě tohoto vývoje jsme na Univerzitě Karlově zahájili projekt registrace těchto časopisů. Cílem projektu bylo vytvořit webový portál, který by registroval časopisy v elektronické podobě, zajímavé pro akademickou obec univerzity. Do registrace byly zahrnuty elektronické časopisy ze tří zdrojů:

  • předplacené tituly časopisů na jednotlivých fakultách UK
  • tituly časopisů, dostupné v rámci databází periodik s plnými texty
  • volně přístupné tituly
Výběr časopisů pro registraci z druhé a třetí kategorie byl proveden na základě kvalitativních kritérií, jejichž cílem bylo odstranit z evidence tituly, které se nevěnují problematice v dostatečné hloubce a tituly, u kterých nebylo možné prokázat dostatečné odborné zázemí pro jejich vydávání (projekty jednoho člověka nebo úzké skupiny lidí).

Na základě těchto zdrojů byl vytvořen malý portál, který je dostupný na webu. Uživatelům umožňuje vyhledávání časopisů podle základních popisných údajů (název, vydavatel, ISSN), klíčových slov a oborů. Dostupné jsou i rejstříky vydavatelů, oborů a klíčových slov. U každé fakulty je možné zobrazení všech časopisů, které jsou pro ni dostupné – tj. především odlišuje tituly předplacené, ale i dostupné v rámci databází.

Administrace časopisů v rámci portálu je decentralizovaná. Jednotlivé tematické celky jsou rozděleny mezi knihovní fakulty, které je spravují. Předpokládáme totiž, že každá specializovaná fakultní knihovna je nejlépe kvalifikovaná pro popis a správu časopisů svého tematického zaměření.

 
O autoru: Marie Paráková vystudovala na Filosofické fakultě UK, obor knihovnictví a vědecké informace. Od roku 1985 pracuje nepřetržitě na Univerzitě Karlově v Praze, zpočátku jako knihovnice v ůstřední knihovně 1. lékařské fakulty UK, posléze jako referentka na odboru vědy rektorátu UK a od roku 1996 do současnosti je ředitelkou Ústřední knihovny UK. Je členkou sekce pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol a podílí se na činnosti výboru Společnosti Národní knihovny.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio