Důležité termíny – vystavovatelé

13. dubna 2012 nejzazší termín pro dodání reklamy do tištěného programu
7. května 2012 nejzazší termín pro odevzdání prezentací v MS PowerPoint
7. až 11. května 2012 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
21. května 2012 workshopy
22. května 2012 8:00–9:30 instalace stánků
22. května od 9:00 a dále v průběhu konference registrace zástupců firem na konferenci (VŠE)
22. května 2012 10:00 zahájení výstavy
22. května 2012 10:30 zahájení konference
23. května 2012 19:30–23:00 společenský večer – Infomejdan
24. května 2012 12:30–14:00 demontáž výstavy

Další důležité informace

Přihlášení na konferenci

Přijetím Vaší objednávky stánku nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní online přihlášku (odkaz na tuto přihlášku bude rozesílán v březnu 2012). Z každé firmy, která vystavuje, se mohou na konferenci zdarma zaregistrovat 3 zástupci (včetně přednášejícího). Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy, obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.
Registrace zástupců firem v místě konference (VŠE)

Zajištění a pojištění

Po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

  • v případě zrušení Vaší účasti v období před 29. únorem 2012 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 29. února 2012 do 2. dubna 2012 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 2. dubnu 2012 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 % Vaší platby.

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner