Informace pro vystavovatele

Váš stánek

Stánek je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 120×60 cm, 2 židlemi a přívodem el. proudu 220 V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění Vašeho stánku je zveřejněno na stránkách výstavy. Při registraci obdržíte uživatelské jméno a heslo pro možnost používání Wi-Fi sítě.

Instalace stánků proběhne 22. května 2012 od 8:00 do 9:30.
Likvidace stánků proběhne 24. května 2012 od 12:30 do 14:00 hodin. Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Vjezd do areálu VŠE

Vystavujícím firmám bude umožněn vjezd do areálu VŠE na dobu nezbytně nutnou k vyložení resp. naložení techniky a exponátů. Parkování v areálu není povoleno.

Firemní příspěvek a vystoupení na konferenci

Přihlášky prezentací je třeba potvrdit vyplněním elektronické přihlášky, obsahující název příspěvku, jméno přednášejícího, zkrácený životopis a krátký abstrakt. Nejzazší termín pro registraci příspěvku je 24. února 2012.

Prezentace ve formátu PPT či PDF je nutné zaslat do 7. května 2012 na adresu Ela.Pokorna@aip.cz. Všechny prezentace ve formátu PPT (PDF), doručené organizátorům konference, budou zařazeny do konferenčního sborníku na webových stránkách konference.

Informace pro vystoupení na konferenci
Technické vybavení v sálech

Reklama v tištěném programu

Pokud jste si již objednali zveřejnění reklamy v tištěném programu, bude třeba ji nejpozději do 13. dubna 2012 dodat v předepsaném formátu na níže uvedenou adresu. Formát zrcadla je max. 190×128 mm (šířka x výška) pro velikost inzerce A5 (pozor – na šířku) a/nebo max. 190×266 mm (šířka x výška) pro velikost inzerce A4, můžete používat plnou barevnost. Vyhovující jsou soubory formátu vektorový EPS (postscript bez písem – např. z AI nebo CorelDraw), CorelDraw (písmo převést do křivek) nebo tiskové PDF (v rozlišení 300–600 DPI). K tomu prosím přiložte malý náhledový obrázek (třeba kopii obrazovky) ve formátu JPG pro kontrolu.

Reklamu laskavě odesílejte přímo na adresu tiskárny:
STUDIO PRESS, s. r. o.
p. Václav Korejtko
e-mail: praha@studiopress.cz

Pokud budete reklamu odesílat e-mailem, použijte laskavě komprimaci (ZIP, RAR), možné je také uložení souborů na FTP (na vyžádání zašleme potřebné údaje pro připojení k FTP serveru). Zásilku vždy označte heslem „INFORUM 2012“ (např. jako předmět u e-mailu) a uveďte jméno kontaktní osoby, se kterou má tiskárna řešit případné potíže. V kopii prosím e-mail zašlete také adresu ela.pokorna@aip.cz, abychom měli přehled o již zaslaných souborech.

Vkládání materiálů do konferenčního portfolia

Nabídka obsahuje vkládání Vašich propagačních materiálů (3 listy, max. formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference.

Tyto materiály (600 kopií, jestliže zůstanou, na vyžádání vrátíme) je třeba dodat na adresu Albertina icome Praha s.r.o. (AiP, Ela Pokorná, Štěpánská 16, 110 00 Praha 1) tak, abychom je obdrželi v týdnu 7. – 11. května 2012 (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Zásilku prosím označte nápisem „vkládání INFORUM“ a uveďte nebo pošlete e-mailem poznámku, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Logo ve Vencovského aule

Termín pro dodání Vašeho loga (max. 70×70 cm) je 14. května 2012 na adresu uvedenou pro dodání materiálů do konferenčního portfolia.

Firemní profil

Firemní profily všech vystavujících firem budou otištěny v programu, který obdrží každý účastník konference, a také budou zveřejněny na webových stránkách konference. Stručný profil Vaší společnosti česky i anglicky s délkou textu v jednom jazyce maximálně 600 znaků s mezerami, prosím dodejte do 16. ledna 2012 (případně co nejdříve) slečně Ele Pokorné.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner