Digitalizace a zpřítupnění diplomových a habilitačních prací AMU [příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Iva Horová, Knihovna Akademime múzických umění v Praze 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Kvalifikační práce jsou součástí „paměti“ vysoké školy, vypovídají o úrovni školy, jsou důležitým studijním zdrojem. V souladu se zahraničními trendy se v současné době i na půdě českých vysokých škol začínají rozvíjet aktivity směřující k obecnějšímu projektu zmapování této oblasti. Diplomové a habilitační jsou mj. také součástí fondů knihovny AMU. Jsou žádány a využívány, půjčují se pouze prezenčně v knihovně, dochází k jejich fyzickému opotřebovávání, nelze získat náhradu v případě úplného fyzického zničení (povodně). V rámci projektu FRVŠ AMU řešila otázku výběrové retrospektivní digitalizace a zpřístupnění formou plných textů. Řešení proběhlo v několika etapách: výběr titulů, převod do digitalizované podoby (přepis, snímání, scannování), připojení abstraktů v ČJ a AJ, převod do formátu *.pdf a umístění souborů na distribučním serveru, doplnění příslušných URL do záznamů v elektronickém katalogu knihovny. Záznamy jsou přístupné jednak z knihovního katalogu, jednak z Elektronické čítárny na webu AMU. Dosažení tohoto stavu umožňuje zpřístupnění textů prostřednictvím počítačové sítě bezprostředně po vyhledání záznamu. Odpadá nutnost expedice primárních dokumentů, zvyšuje se komfort služeb, rozšiřuje se možnost studia i mimo knihovnu. Otázka autorských práv byla řešena formou licenčních dohod.
 
O autoru: Narozena 1958, české národnosti. Absolventka Konzervatoře v Teplicích, obor klavír (1980). Absolventka oboru hudební věda na FF UK Praha, (1984 doktorát). Absolventka rekvalifikačního knihovnického studia na bakalářské úrovni (1999). V letech 1990-93 pracovala v Hudebním informačním středisku ČHF v Praze, kde se podílela na budování AIS v oblasti dokumentace soudobého hudebního života. Od roku 1994 ředitelkou Knihovny AMU, koncepčně řídí zavádění nových knihovnicko-informačních technologií, podílí se budování informačního systému školy. Hlavními profesními zájmy jsou knihovnické automatizované systémy, konverze dat, metodika popisu speciálních typů dokumentů a jeho standardizace, hudební knihovnictví. Externě přednáší na Ústavu informačních a knihovnických studií a na Ústavu hudební vědy na FF UK v Praze.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio